Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ У МОВНІЙ ОСВІТІ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ У МОВНІЙ ОСВІТІ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Назва:
КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ У МОВНІЙ ОСВІТІ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,51 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
КУХАРЧУК Ірина Олексіївна
УДК 378.016:811.161.2
КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД
ДО ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ У МОВНІЙ ОСВІТІ ВЧИТЕЛІВ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
13.00.02 – теорія і методика навчання української мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі методики викладання української мови та літератури в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: |
доктор педагогічних наук, професор
Паламар Лариса Максимівна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, професор кафедри української філології
для неспеціальних факультетів.
Офіційні опоненти: |
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член АПН України
Вашуленко Микола Самійлович,
Інститут педагогіки АПН України,
головний науковий співробітник
лабораторії початкової освіти;
кандидат педагогічних наук, доцент
Костриця Наталія Миколаївна,
Національний аграрний університет,
доцент кафедри української мови
та англійської мови для зооветеринарних спеціальностей.
Провідна установа: |
Херсонський державний університет,
кафедра українського мовознавства
та основ журналістики, Міністерство освіти і науки України, м. Херсон.
Захист відбудеться "01" лютого 2007 р. о 14 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .053.07 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розіслано "29" грудня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.В. Кравець
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку української державності, в умовах реформування шкільної мовної освіти висуваються принципово нові вимоги до фахової підготовки вчителя-словесника, на якого покладається надзвичайно важлива функція – формування мовної особистості, здатної до спілкування в усіх сферах суспільного життя.
Центральне місце в системі підготовки вчителя української мови належить курсу сучасної української літературної мови, основне завдання якого – забезпечити майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями, сформувати практичні вміння і навички з урахуванням найновіших досягнень мовознавчої науки та сучасного стану викладання української мови в школі.
Сучасні дослідження комунікативної лінгвістики та психолінгвістики, переорієнтація методистів з вивчення мови як формальної системи на її розгляд як засобу комунікативної взаємодії, реальна мовленнєва ситуація в країні змістили акценти лінгвістичних і методичних досліджень у галузь функціональності й комунікативності.
Шкільний курс української мови є комунікативно спрямованим і зорієнтованим передусім на формування в учнів умінь і навичок вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами мови в усіх видах мовленнєвої діяльності.
У розв’язанні першочергового завдання шкільної мовної освіти важливе місце належить синтаксису сучасної української мови, оскільки він є організуючим центром граматики, в якому найповніше виявляється функціональна значущість мовних одиниць та їх участь у досягненні комунікативної мети. Відповідно вчитель української мови повинен володіти знаннями про закономірності сполучуваності слів і побудови речень, про виражальні можливості різних синтаксичних структур та вміннями користуватися ними у різних мовленнєвих ситуаціях.
Традиційна методика вивчення синтаксису у вищих навчальних педагогічних закладах побудована на засадах системно-описового підходу. Однак вивчення синтаксичних явищ у системно-структурному аспекті не відповідає вимогам до лінгвістичної підготовки вчителя-словесника. З метою свідомого опанування синтаксичної будови мови як засобу спілкування необхідно розуміти закономірності функціонування синтаксичних конструкцій, особливості їх пристосування до мовленнєвої ситуації й комунікативної мети та володіти правилами мовленнєвої поведінки в різних умовах спілкування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ У МОВНІЙ ОСВІТІ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок