Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ПРИРОДА ТА СТРУКТУРА ПАРАМАГНІТНИХ ДЕФЕКТІВ У КРИСТАЛАХ GaAs, SiC І КРЕМНІЄВИХ МАТЕРІАЛАХ З НАНОСТРУКТУРАМИ

ПРИРОДА ТА СТРУКТУРА ПАРАМАГНІТНИХ ДЕФЕКТІВ У КРИСТАЛАХ GaAs, SiC І КРЕМНІЄВИХ МАТЕРІАЛАХ З НАНОСТРУКТУРАМИ / сторінка 5

Назва:
ПРИРОДА ТА СТРУКТУРА ПАРАМАГНІТНИХ ДЕФЕКТІВ У КРИСТАЛАХ GaAs, SiC І КРЕМНІЄВИХ МАТЕРІАЛАХ З НАНОСТРУКТУРАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,96 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Зміст цих доповідей викладено у 28 тезах, посилання на які наведено у дисертації.
Роботи, які увійшли до дисертації, також доповідались та обговорювались на семінарах у ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ, у Проблемній лабораторії напівпровідників НТУУ “КПІ”, у ФТІ ім. А.Ф. Іоффе РАН (м. Санкт-Петербург), у Відділенні фізики твердого тіла Паризьких університетів 6&7 (м. Париж, Франція) та у Відділі твердотільної електроніки Королівського технологічного інституту (м. Чіста, Швеція).
Публікації. Зміст дисертації викладено у 32 публікаціях у наукових фахових виданнях, у тому числі у 27 статтях у реферованих фахових журналах (з них 1 без співавторів), 1 статті у науковому-технічному збірнику та у 4 статтях збірників матеріалів конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, семи розділів оригінальних досліджень (викладенню результатів досліджень у кожному розділі передує стислий огляд, кожний розділ закінчується висновками), загальних висновків і списку використаних джерел. Дисертаційна робота містить 288 сторінок машинописного тексту, з яких 244 сторінки основного тексту, 81 рисунок, вмонтований до тексту, вміщену у текст 21 таблицю та список використаних джерел із 438 найменувань на 44 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі окреслено загальну характеристику дисертаційної роботи, обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і задачі досліджень, вказано на зв’язок роботи з плановими завданнями інституту, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено відомості про особистий внесок здобувача, апробацію наукових результатів, публікації, структуру та обсяг дисертаційної роботи.
Перший розділ розпочинається зі стислого викладення техніки та методик експерименту, які були застосовані у даній роботі. Наведено технічні характеристики використаних спектрометрів ЕПР, ПЕЯР та оптичного обладнання, а далі окреслені основні моменти по з’ясуванню природи резонансного спінового поглинання акцепторних центрів Mn у нейтральному А0 та іонізованому А станах у арсеніді галію.
З літературних джерел було відомо, що нейтральному стану А0 домішки Mn у кристалах GaAs відповідає конфігурація (Mn2++h) з повним моментом F = 1 завдяки обмінній антиферомагнітній взаємодії між слабко зв’язаною діркою та електронами 3d-оболонки атома Mn, а стану А конфігурація Mn2+, спін S =5/2. Передбачалось, що спектри ЕПР обумовлені магніто-дипольними переходами. Проте, кутова залежність інтенсивностей ліній ЕПР для центра А0, порівняні інтенсивності резонансів з ДMF = 1 та ДMF = 2 та виявлений нами факт, що визначена з ЕПР концентрація Mn може давати набагато більші значення ніж інші методи, все вказувало на те, що спіновий резонанс може бути обумовленим електродипольними спіновими переходами (ЕДСП).
Вимірювання спінового резонансного поглинання проводилося в Х-діапазоні ( ? 9.3 ГГц ) у інтервалі температур 4.2–100 К при розміщенні зразків у циліндричному резонаторі типу Н011 у пучності Н1-компоненти (далі позначатиметься як H1-спектр), або Е1-компоненти (Е1-спектр), де, за експериментальними оцінками, амплітуда Н1 є майже на три порядки меншою, ніж у центрі резонатора. Як і H1-спектри, Е1-спектри були зареєстровані для центра A0 (Mn2++h) на переходах ДMF =1 та ДMF =2 (рис. 1а) лише нижче 11 К. Від 11 і до 100 К, коли інтенсивний спектр від А0 зникає внаслідок розширення ліній, детектується лінія Е1-спектра з g-фактором g = 3.99, яку було віднесено до переходів ДMS =2 центра Mn2+. Співвідношення сигнал/шум для Е1- та H1-спектрів було домірним.
У спектрах центра A0 (Mn2++h) спостерігалися значні зміни інтегральної інтенсивності сигналів поглинання I1 і I2 , які відповідають переходам ДMF = 1 та ДMF = 2, при різних орієнтаціях осей кристалу по відношенню до напрямків магнітного поля B0 в H1- спектрах або Е1 і B0 в Е1 - спектрах (рис. 1b). Для пояснення спостережених ефектів була розглянута модель центра (Mn2++h), якому відповідає група точкової симетрії Td. Обчислення матричних елементів ЕДСП з правилами добору ДMF = 1 та ДMF = 2 показало, що вони характеризуються кутовими залежностями, у той час як дозволені магніто-дипольні переходи її не мають.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: ПРИРОДА ТА СТРУКТУРА ПАРАМАГНІТНИХ ДЕФЕКТІВ У КРИСТАЛАХ GaAs, SiC І КРЕМНІЄВИХ МАТЕРІАЛАХ З НАНОСТРУКТУРАМИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок