Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Проза Олекси Стороженка: жанрово-стильові особливості

Проза Олекси Стороженка: жанрово-стильові особливості

Назва:
Проза Олекси Стороженка: жанрово-стильові особливості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,36 KB
Завантажень:
297
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Решетуха Соломія Андріївна
УДК 821.161.2-3 Стороженко
Проза Олекси Стороженка:
жанрово-стильові особливості
10.01.01 – українська література
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі української літератури імені академіка Ми-хай-ла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент
Корнійчук Валерій Семенович
Львівський національний університет
імені Івана Франка, професор кафедри української літератури
імені академіка Михайла Возняка
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор
Кіраль Сидір Степанович
Національний авіаційний університет,
декан факультету лінгвістики
Гуманітарного інституту,
професор кафедри українознавства
кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник
Легкий Микола Зіновійович
Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка
НАН України, завідувач відділу франкознавства
Захист відбудеться 8 червня 2007 р. о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79001 м. Львів, вул. Університетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005 м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 7 травня 2007року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук, доцент Гарасим Я. І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Література як живий організм змінювалася, розвивалася і удоско-на-лю-валася впродовж століть. Цей процес вічний, бо немає нічого незмінного у нашому житті. Так, на зламі XVIII – XIX століть як напрям, протилежний класицизму, виникає романтизм, в основу якого ліг “принцип індиві-ду-аль-ності”, тобто право митця на самобутність та оригінальність. Наукове визначення романтизму, на думку Дм. Чижевського, дати важко, бо “ро-ман-тична література протягом кількох десятиліть та у різних народів набирала відмінних форм, а окремі представники романтики де в чому дуже різ-ни-лися один від одного” Чижевський Д. Історія української літератури. Від початків до доби реалізму. – Тернопіль: Феміна, 1994. – С. 355.. Та попри все можна чітко сказати, що “ро-ман-тичний сві-то-гляд – протилежність світогляду просвіченості” Там само. – С. 356., що людина – “дуже склад-на істота, в якій є й нижчі, й вищі різноманітні еле-менти” Там само. – С. 357., отже, вона вод-но-час належить до двох різних світів, які на неї впливають і коригують її дії.
На теренах України романтизм з’явився лише на початку XIX сто-ліття. Розвиток української романтики виявився складним, тісно пов’язаним як і з політичними умовами тієї доби, так і з долями окремих митців. Основними темами цього напряму стали теми народу й історії, головними проблемами – проблеми національного руху. Саме у той час ідея націо-наль-ного визволення захопила багатьох українських письменників. Однак сус-піль-но-політичні реалії виявилися непереборними, царський режим знищив перші паростки свободи, розгромивши Кирило-Мефодіївське брат-ство, зупи-нив-ши поступ національної літератури. Напевне, тому романтизм в Україні розвивався поетапно, епізодично, іноді із запізненням. Так, “запіз-ні-лим ро-ман-тиком” в українській поезії був Я. Щоголев, а в ук-ра-їн-ській прозі – О. Сто-роженко, який черпав свої сюжети із щедрої скарбниці усної народної твор-чості. Своє покликання як письменника він розглядав, на думку М. Зе-ро-ва, крізь призму “збирача й оформлювача народних опо-відань” Зеров М. Твори: У двох томах. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 219.. Можливо, са-ме таке вузьке розуміння власної місії стало при-чиною, що цей самобутній і та-ла-новитий прозаїк був малопомітним серед різнобарвної творчості XIX століття.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Проза Олекси Стороженка: жанрово-стильові особливості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок