Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,73 KB
Завантажень:
274
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Луганський державний педагогічний університет
iменi Тараса Шевченка
Ржевська Анна Вікторівна
УДК 378.018:317.132
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луганськ - 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
ХРИКОВ Євген Миколайович,
директор Інституту післядипломної освіти
Луганського державного педагогічного
університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
ГЛУЗМАН Олександр Володимирович,
ректор Кримського державного
гуманітарного інституту;
кандидат педагогічних наук, доцент
СИПЧЕНКО Валерій Іванович,
завідувач кафедри педагогіки
Слов’янського державного педагогічного
університету.
Провідна установа: Харківський державний педагогічний
університет ім.Г.С.Сковороди
Міністерства освіти і науки України,
кафедра педагогіки.
Захист відбудеться 30 жовтня 2002 року о 9-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.053.01 в Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м.Луганськ, вул.Оборонна, 2.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (91011, м.Луганськ, вул. Оборонна, 2).
Автореферат розісланий 29 вересня 2002 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Л.БУТЕНКО


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Певний час особливістю функціонування вищих навчальних закладів освіти було домінування загальнодержавних механізмів управління, яке забезпечувало єдність цілей, змісту, організації, методики навчання й виховання студентів.
Глибокі економічні, політичні, соціокультурні зміни в Україні в кінці XX століття обумовили необхідність реформування системи освіти, що призвело до значних змін в умовах функціонування вищого навчального закладу. Держава, залишивши за собою право визначати політику у сфері освіти, передала внутрішнім управлінським підсистемам вищого навчального закладу право вирішувати ряд питань, зокрема, пов’язаних з визначенням мети, змісту, форм і методів організації виховного процесу.
Проте вищі навчальні заклади не повною мірою готові до подібної самостійності, оскільки упродовж тривалого часу теорія управління лише обґрунтовувала чинну практику управління, але не розкривала суті та сучасних особливостей цього явища. Не бралися до уваги сучасні концепції управління. Окремі дослідження, присвячені питанням управління, базувались, як правило, на моделях управління початку XX століття, які мають обмежені можливості. Це не дозволило створити теорію управління виховним процесом, яка здатна стати основою для вирішення завдань, поставлених перед вищими навчальними закладами в контексті вимог сьогодення.
Особливості першого десятиліття перетворень в Україні як самостійній державі - перманентний характер змін, здійснення реформ в умовах невизначеності середовища, посилення ролі економічних чинників у всіх сферах людської діяльності на тлі зниження впливу чинників духовних, культурних, моральних - обумовили необхідність теоретичного аналізу практики управління вихованням, що склалася за ці роки, оцінки інформації про розвиток вищої освіти, виховання, управління в інших країнах.
Процеси гуманізації, демократизації, що набирали в країні сили, спричинили актуальність питання про розвиток не лише економічного, але й духовного, інтелектуального, морального потенціалу суспільства. Проблеми пошуку ефективних шляхів формування особистості професіонала й громадянина в нових умовах є особливо важливими для вищого педагогічного закладу освіти, результат діяльності якого безпосередньо залежить від рівня сформованості в студента певних особистісних якостей.
Зіставлення вимог, які висуваються суспільством до професійних і особистісних якостей молодого спеціаліста, та практики управління вихованням, що склалася у вищому педагогічному навчальному закладі, дозволяє визначити головні протиріччя управління вихованням студентів на сучасному етапі розвитку вищої школи: між необхідністю підвищення рівня управління виховним процесом у вищому педагогічному навчальному закладі та ступенем розвитку теорії управління вищою школою; між потребами суспільства у формуванні особистості майбутніх учителів і можливостями, які мають у цьому плані вищі навчальні заклади.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок