Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЯВНОПОЛЮСНІ ВЕНТИЛЬНІ РЕАКТИВНІ ДВИГУНИ З БУФЕРАМИ ЕНЕРГІЇ

ЯВНОПОЛЮСНІ ВЕНТИЛЬНІ РЕАКТИВНІ ДВИГУНИ З БУФЕРАМИ ЕНЕРГІЇ

Назва:
ЯВНОПОЛЮСНІ ВЕНТИЛЬНІ РЕАКТИВНІ ДВИГУНИ З БУФЕРАМИ ЕНЕРГІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,88 KB
Завантажень:
200
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Ткачук Василь Іванович
УДК 621.313.132.12
ЯВНОПОЛЮСНІ ВЕНТИЛЬНІ РЕАКТИВНІ ДВИГУНИ З БУФЕРАМИ ЕНЕРГІЇ
Спеціальність: 05.09.01 - електричні машини та апарати
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Л ь в і в 1 9 9 9


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі "Електричні машини та апарати"
Державного університету "Львівська політехніка".
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Повстень Віктор Олександрович, Київський міжнародний університет цивільної авіації Міністерства освіти України, завідувач кафедри електромеханіки;
доктор технічних наук, доцент Шинкаренко Василь Федорович, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти України, в. о. завідувача кафедри електромеханіки;
доктор технічних наук, професор Плахтина Омелян Григорович, Державний університет "Львівська політехніка" Міністерства освіти України, професор кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок.
Провідна установа - Інститут електродинаміки НАН України, відділ електромеханічних систем.
Захист відбудеться "_26_" листопада 1999 р. о 11 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради № Д35.052.02
у Державному університеті "Львівська політехніка"
за адресою: 290013, Львів, вул. Ст. Бандери, 12, ауд. 114 г.к.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державного університету "Львівська політехніка".
Автореферат розісланий "_19_" жовтня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
канд. техн. наук, доц. В.І.Коруд


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Економне і раціональне використання матері-альних та трудових ресурсів у галузі електромашино-буду-вання тісно пов'я-зано з подальшим під-ви-щенням ефективності розробок електричних машин, покращенням їх якості, під-ви-щенням технологічності виготовлення та довго-вічності, зниженням собівар-тості. Одним з перспективних шляхів вирішення таких проблем є застосування вентильних машин постійного струму.
Найбільше розповсюдження отримали вентильні двигуни (ВД) малої потужності з транзисторними комутаторами зі збудженням від постійних маг-нітів (ПМ) і дава-ча-ми положення ротора (ДПР) різноманітного типу. Це зумовлено тим, що застосу-вання транзисторів дозволяє найпростіше вирішу-вати цілий ряд склад-них задач керування за заданим законом зміни напруги, струму, моменту, частоти обертання і забезпечує високу комута-ційну стій-кість. Досвід виробництва й експлу-а--тації двигунів цього типу підтвердив їх високі споживчі власти-вості, а в умовах масового виробництва довів еконо-мічну доцільність викори-стання в малопотужних приводах широкого вжитку. Проте, ВД з ПМ на обертовій частині машини властиві такі недоліки, як складність конструкції й технології виготовлення, підвищена вартість.
Одним з найпростiших за конструк-цiєю, технологiчним i надiй-ним є електроме-ха-нічний перетворювач (ЕМП) з явнополюсним статором, зосередже-ними ко-туш-ками його обмотки та зуб-частим пасивним ротором. Та-кий ЕМП є простiшим, дешев-шим i технологiчнiшим нiж найпростiшi з елек-трич-них машин - асинхроннi, а ВД на його основi за регулювальними власти-востями не поступаються колекторним двигунам постiйного струму.
Однак використання таких ЕМП разом з відомими схемами електронних комутаторів (ЕК) стримує їх розвиток через низькі енергетичні показники, внаслідок того, що енергія, яка нагромаджується в магнітному полі обмотки якоря, на кожному періоді комутації розсіюється на елементах захисту силових ключів ЕК і не приймає участі в електромеханічному перетворенні.
Значно покращити використання ВД з пасивним ротором (вентильного реактив-ного двигуна - ВРД) можна, якщо енергію магнітного поля при вимиканні секції нагромаджувати в реактив-ному елементі, наприклад, в конденсаторі (буфері енергії), а потім використа-ти її для форсованного вмикання наступної секції. Це забезпечує економічні показники ВРД на рівні показників ВД зі збудженням від ПМ. При цьому значно зменшуються динамічні втрати на перемикання тран-зисторних силових ключів і підвищуються динамічні властивості двигуна.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: ЯВНОПОЛЮСНІ ВЕНТИЛЬНІ РЕАКТИВНІ ДВИГУНИ З БУФЕРАМИ ЕНЕРГІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок