Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КИРИЛА СТУДИНСЬКОГО (1868–1941 рр.)

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КИРИЛА СТУДИНСЬКОГО (1868–1941 рр.)

Назва:
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КИРИЛА СТУДИНСЬКОГО (1868–1941 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,41 KB
Завантажень:
192
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
КЛІШ Андрій Богданович
УДК 398 (477)
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
КИРИЛА СТУДИНСЬКОГО
(1868–1941 рр.)
07. . – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Алексієвець Микола Миронович,
Тернопільський державний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка,
завідувач кафедри нової і новітньої історії
та методики викладання історії
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Трофимович Володимир Васильович,
Національний університет “Острозька академія”
завідувач кафедри історії
кандидат історичних наук, доцент
Лазарович Микола Васильович,
Тернопільський національний економічний університет
завідувач кафедри українознавства
 
Захист відбудеться 15 травня 2008 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79605, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “10” квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор О.М. Сухий


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Утвердження незалежності України, становлення громадянського суспільства, формування його ідеології відбувається в умовах бурхливого зростання інтересу до історичного минулого нашого народу. При цьому пріоритетного значення набуває звернення до ролі особового аспекту в історії, оскільки саме людський вимір є тим критерієм, який визначає духовність, потяг до історичної правди. Історія кожної країни, кожного напрямку діяльності є персоніфікованою, бо всі об’єктивні процеси суспільно-політичного розвитку проходять через індивідуальний досвід.
У цьому контексті особливої актуальності набуває дослідження життя та багатогранної діяльності однієї з визначних особистостей кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Кирила Студинського як громадсько-політичного діяча та науковця. К. Студинський автор понад 500 праць з літературознавства, культурного руху в Галичині, довголітній директор філологічної секції і голова НТШ (1923–1932). З його громадсько-культурною та політичною діяльністю як дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка і Всеукраїнської академії наук, Крайової шкільної ради, Учительської громади – певною мірою пов’язаний етап національного відродження наприкінці ХІХ – в першій половині ХХ століть.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в рамках наукової проблематики історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка “Україна в контексті європейської історії” (Ухвала вченої ради Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Протокол № від 24 грудня 1998 р.).
Мета дисертаційного дослідження полягає у комплексному науковому аналізі та з’ясуванні змісту і напрямків наукової праці К. Студинського, визначенні головних напрямків його громадсько-політичної діяльності. Для реалізації цієї мети поставлено завдання:
- дослідити ступінь наукової розробки проблеми та проаналізувати джерельну базу дослідження;
- розглянути основні чинники формування К. Студинського як особистості, науковця та громадського діяча;
- з’ясувати його участь у політичному житті галицьких українців як члена консервативної течії народовського руху в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст.;
- вивчити роль і місце К. Студинського в громадсько-політичному житті Західної України у міжвоєнний період, показати його відносини з відомими сучасниками, громадськими, просвітніми та політичними організаціями;
- розкрити внесок вченого у становлення й розвиток Наукового товариства імені Шевченка;
- проаналізувати основні напрями наукової діяльності К.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КИРИЛА СТУДИНСЬКОГО (1868–1941 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок