Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Етичний релятивізм у філософії постмодерну

Етичний релятивізм у філософії постмодерну

Назва:
Етичний релятивізм у філософії постмодерну
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,38 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Радченко Ольга Борисівна
УДК 17.031.1:111.5
Етичний релятивізм у філософії постмодерну
Спеціальність 09.00.07 – етика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ - 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Прикарпатському національного університету імені Василя Стефаника (с. Івано-Франківськ) на кафедрі філософії філософського факультету
Науковий керівник:
доктор філософських наук
Ларіонова Вікторія Костянтинівна,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (с. Івано-Франківськ),
професор кафедри філософії
Офіційні опоненти:
доктор філософськиї наук
Левицька Олександра Іванівна,
Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка
Професор кафедри філософії
Кандидат філософських наук,
Рогожа Марія Михайлівна,
Національний авіаційний університет
Доцент кафедри філософії
Провідна установа: Центр гуманітарної освіти НАН України, м.Київ.
Захист відбудеться “ 17 ” лютого 2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.28 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ-17, вул. Володимирська, 60.
Автореферат розісланий „_14_” _____січня___2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, І.В.Живоглядова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Духовна ситуація сучасності характеризується глибинними зрушеннями на різних рівнях суспільної свідомості: світ постає мінливим, багатовимірним утворенням у всіх своїх проявах. Тому оптимальною для його осмислення виступає методологічна установка, яка уможливлює погляд на явища чи процеси з альтернативних позицій нелінійної, плюральної культури. Відбувається зміна пізнавальної парадигми як у цілому, так і в площині етики: на зміну класичній традиції моралі модерну приходить некласична постмодерна. Сучасний етап розвитку етики актуалізує необхідність переосмислення сутності моралі, її статусу крізь призму наявності в ній як раціональних, так й ірраціональних елементів, теоретичної та практичної сторін вияву.
Наприкінці ХХ століття метафізичні етичні цінності й ідеали модерну з опорою на розум зазнають значної релятивізації. Свідченням цього є визнання утопічності пошуків остаточного підґрунтя для істини, об’єктивності; принципової неможливості однозначного й остаточного значення будь-якого тексту; краху ідеології нестримного активізму, віри людей у безперервний постійний прогрес, втрати віри у здійснення соціальних утопій; втрати надії на відкриття Гранднаративу, що пояснює все існуюче. Таким чином, етичний абсолютизм поступається релятивізмові з плюральним простором моралі, які адекватніші вимогам сучасності.
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена недостатнім рівнем вивчення і фрагментарністю спроб етико-філософського аналізу ідей постмодернізму, зокрема, етичного релятивізму як однієї з його основоположних настанов, особливо на терені сучасної української етики. Надбання етичних пошуків філософів-постмодерністів сприяють теоретичному з’ясуванню закономірностей розвитку та саморозвитку сутнісних сил сучасної людини. Тому значущим постає кожне результативне дослідження цієї ще маловивченої сторінки етичної думки України, яке відкриває нові перспективи дослідження й усвідомлення новітніх моральних феноменів.
Цілісне осмислення основних положень етичних поглядів постмодерністів щодо проблем співвідношення добра і зла, самопізнання, практики самовдосконалення, духовного оновлення людини, осягнення нею свободи, відповідальності, щастя фактично лише розпочалося. Цей процес подає глибше розуміння сутності західноєвропейської та української духовної культури кінця ХХ – початку ХХІ століття, зокрема становлення, утвердження й еволюції у ній провідних етичних ідей, які відображають історичні метаморфози моральної свідомості людини та суспільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Етичний релятивізм у філософії постмодерну

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок