Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗУМ ТА ВОЛЯ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВА

РОЗУМ ТА ВОЛЯ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВА

Назва:
РОЗУМ ТА ВОЛЯ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,79 KB
Завантажень:
342
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Трофименко Володимир Анатолійович
 
УДК 340.12
РОЗУМ ТА ВОЛЯ
ЯК АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВА
Спеціальність 12.00.12 – філософія права
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2004
Дисертація є рукописом
Робота виконана на кафедрі філософії Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент
Максимов Сергій Іванович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри філософії
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Козловський Антон Антонович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри теорії
та історії держави та права
доктор юридичних наук, професор
Сливка Степан Степанович,
Львівський юридичний інститут МВС України,
перший проректор з навчальної та методичної
роботи
Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра історії та теорії держави і права, Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться “26” жовтня 2004 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Реферат розісланий “25” вересня 2004 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гончаренко В. Д.
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Гуманістична направленість реформування правової системи України, яка знайшла відображення в положенні Конституції України про визнання людини найвищою соціальною цінністю, обумовлює необхідність врахування її участі у процесах створення та реалізації права.
У такій ситуації вирішення фундаментальних проблем природи, основ і механізмів дії права реалізується на основі методологічної переорієнтації сучасного вітчизняного правознавства з соціоцентричного на антропоцентричний підхід, у якому на перший план виступає людина як провідний елемент правової реальності. Такий підхід за допомогою філософської рефлексії робить можливим більш глибоке та всебічне осмислення такого складного феномену, як право.
Водночас новизна філософсько-правового осмислення природи права знаходить свій вияв не тільки у формулюванні принципово нових положень, але й у зверненні до фундаментальних категорій, методологічний потенціал яких ще не вичерпаний, але які в сучасній науковій літературі не знайшли достатнього застосування. Саме такими категоріями є розум та воля. Особлива потреба в розробці цих фундаментальних категорій виявляється в умовах всеосяжної глобалізації сучасного світу, яка виражається у зростанні зацікавленості до них з боку провідних західних філософів права, таких як О. Гьофе, який прагне подолати скепсис деяких філософсько-правових напрямків стосовно місця розуму у праві і розробити підстави інтеркультурного правового дискурсу (Гьофе О. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу. – К.: Альтпрес, 2003), та Ю. Габермас, який розглядає взаємозв’язок розуму та волі в контексті співвідношення між правами людини і народним суверенітетом як принципами легітимації сучасного права (Габермас Ю. До легітимації через права людини. – К.: Український філософський фонд, 1999). Тому історичний та системний аналіз розуму та волі як універсальних феноменів, їх нова інтерпретація та використання при дослідженні природи правової реальності дає можливість збагатити сучасне правознавство філософським змістом, по-новому підійти до розуміння традиційних проблем теоретичного правознавства, з-поміж них і таких, як проблеми суб’єкта права і джерел права.
В умовах реформування як правотворчості, так і правозастосу
вання виникає необхідність у глибокому теоретичному та філософському осмисленні природи і механізмів цих процесів, особливо в аспекті дослідження раціональних та позараціональних підстав формування змісту правової норми, а також особливостей суб’єкта, на регулювання поведінки якого ці норми направлені.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РОЗУМ ТА ВОЛЯ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок