Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРУЖНИХ ТІЛ ПРИ ВРАХУВАННІ ТЕРТЯ

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРУЖНИХ ТІЛ ПРИ ВРАХУВАННІ ТЕРТЯ

Назва:
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРУЖНИХ ТІЛ ПРИ ВРАХУВАННІ ТЕРТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,14 KB
Завантажень:
214
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Дніпропетровський національний університет
ОСТРИК Володимир Іванович
УДК 539.3
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ
І ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ПРУЖНИХ ТІЛ ПРИ ВРАХУВАННІ ТЕРТЯ
01.02.04 механіка деформівного твердого тіла
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Дніпропетровськ 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Науковий консультант член-кореспондент НАН України,
доктор фізико-математичних наук,
професор Улітко Андрій Феофанович,
Київський національний університет ім. Т. Шевченка,
професор кафедри теоретичної та прикладної механіки
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, старший науковий
співробітник Гомілко Олександр Михайлович,
Киівський національний торговельно-економічний
університет, професор кафедри вищої та прикладної
математики
доктор фізико-математичних наук,
професор Камінський Анатолій Олексійович,
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України,
завідувач відділу механіки руйнування матеріалів
доктор фізико-математичних наук,
професор Смірнов Сергій Олександрович,
Дніпропетровський національний університет,
завідувач кафедри комп’ютерної обробки
фінансово-економічної інформації
Провідна установа Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного
НАН України, м. Харків.
Захист відбудеться “24” _____12______ 2004 р. о _14_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 при Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49625, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 35, корпус 3, ауд. 57.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського національ-ного університету за адресою: 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 8.
Відзив на автореферат просимо надсилати за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, Дніпропетровський національний університет, вченому секре-тарю спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10.
Автореферат розісланий “22” _____11______ 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дзюба А. П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним із важливих напрямків механіки твердого де-формівного тіла є вивчення контакту пружних тіл. Задачі контактної механіки важливі з точки зору застосувань у техніці для розрахунку на міцність контакту-ючих елементів конструкцій. Разом з тим, їх розв’язання, як мішаних задач теорії пружності, сприяє розвитку та вдосконаленню математичних методів теорії пружності та математичної фізики в цілому.
Урахування сил тертя при контакті пружних тіл у низці випадків значно ускладнює як постановку задачі, так і її розв’язання. До теперішнього часу точні аналітичні методи дослідження фрикційного контакту пружних тіл розроблені недостатньо. До того ж кількість досліджень в цьому напрямку надто мала у порівнянні з численними публікаціями щодо вивчення взаємодії пружних тіл в умовах гладкого контакту. В реальних умовах тертя присутнє завжди (у біль-шому або у меншому степені) і його вплив на напружено-деформований стан контак-туючих тіл слід враховувати. У зв’язку з цим необхідна розробка точних математичних методів розв’я-зання задач контактної механіки з урахуванням сил тертя.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження і результати, які увійшли в дисертаційну роботу, тісно пов’язані з наукови-ми дослідженнями, які проводяться на кафедрі теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з держбюджетної теми № 01БФ038-02 “Механіка деформівних середовищ та експери-ментальні методи механіки” (2001 2005).
Мета і задачі дослідження. Мета роботи визначена в темі дисертації. Досягнення постав-леної мети передбачає:
виведення інтегральних рівнянь низки контактних задач теорії пружності за наявності тертя;
розповсюдження метода Вінера Гопфа на вказаний клас задач;
дослідження особливостей контактної взаємодії пружних тіл різної геометрії за наявності тертя.
Об’єкт дослідження пружні тіла при їх контактній взаємодії з урахуван-ням сил тертя.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРУЖНИХ ТІЛ ПРИ ВРАХУВАННІ ТЕРТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок