Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Удосконалення банківського та небанківського фінансування інноваційної діяльності в Україні

Удосконалення банківського та небанківського фінансування інноваційної діяльності в Україні

Назва:
Удосконалення банківського та небанківського фінансування інноваційної діяльності в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,35 KB
Завантажень:
9
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Зінько Назарій Ярославович
УДК 336:330.341.1
Удосконалення банківського та небанківського фінансування інноваційної діяльності в Україні
Cпеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.
Науковий керівник: | доктор економічних наук, доцент
кузнєцова Анжела Ярославівна,
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), проректор з науково-організаційної роботи
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Примостка Людмила Олександрівна,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана,
завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності;
кандидат економічних наук, доцент
КОЛІСНИК Марія Костянтинівна,
Національний університет „Львівська Політехніка”, доцент кафедри фінансів.
Захист відбудеться 16 листопада 2007 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий 14жовтня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Сторонянська І.З.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Інноваційна модель розвитку економіки України потребує вкладень великих обсягів фінансових ресурсів, які можна залучити як на внутрішньому, так і на зовнішньому фінансових ринках. Статистичні дані свідчать, що в Україні фактичні показники інноваційної активності вітчизняних підприємств залишаються низькими. Серед причин цієї негативної тенденції чільне місце посідає відсутність фінансових ресурсів для реалізації інноваційних проектів, які характеризуються тривалим терміном окупності та високим рівнем ризиків.
Використовуючи тільки власні кошти, не залучаючи додатково фінансові ресурси з інших джерел, вітчизняні підприємства не зможуть забезпечити перехід економіки України на якісно новий рівень, а отже, забезпечити її кон-курентоспроможність у глобалізованому світі.
Тому особливої актуальності набувають питання фінансування інно-ва-ційної діяльності за рахунок залучених джерел. Це знаходить відо-браження в тематиці та напрямах досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців, провідними з яких у сфері вивчення інноваційної діяльності, способів, форм і методів її фінансування є: І. Алексєєв, Х. Барнет, Є. Бойко, О. Василик, Є. Віт-те, В. Геєць, М. Долішній,
П. Друкер, О. Кириленко, М. Козоріз, М. Кон-дра-тьєв, М. Крупка, А. Кузнєцова,
О. Кузьмін, О. Лапко, С. Онишко, В. Опарін, А. Пере-сада, Л. Примостка,
Р. Солоу, Р. Фатхутдинов, Л. Федулова, Д. Чер-ваньов, А. Чухно, Л. Шаблиста,
Й. Шумпетер, А. Шпідгофф, С. Юрій та інші.
Цими вченими глибоко та різнобічно досліджено теоретичні основи інновацій та інноваційної діяльності, форм і методів її державного фінан-сування, розроблено класифікації інноваційних проектів, визначено взаємо-зв’язки між інноваційною діяльністю та макроекономічним розвитком тощо. Однак залишається багато проблемних питань, які потребують додаткового вивчення та аналізу, до яких можна віднести: відсутність дієвих механізмів банківського фінансування інноваційних проектів, нерозробленість організа-ційно-економічних засад функціонування небанківських посередників у фі-нансуванні інноваційної діяльності, недосконалість методів оцінювання та способів мінімізації впливів ризиків кредитування інноваційних проектів, низький сту-пінь упровадження в Україні зарубіжних моделей фінансування інноваційних проектів.
Невирішеність перерахованих вище проблем, недостатність їх висвітлення в наукових публікаціях стали визначальними у виборі та обґрунтуванні актуальності теми дисертації, її завдань і структури.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Удосконалення банківського та небанківського фінансування інноваційної діяльності в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок