Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Електронні збудження і ВЛАСНІ центри люмінесценції в полікристалічних сцинтиляційних кисневовмісних сполуках

Електронні збудження і ВЛАСНІ центри люмінесценції в полікристалічних сцинтиляційних кисневовмісних сполуках

Назва:
Електронні збудження і ВЛАСНІ центри люмінесценції в полікристалічних сцинтиляційних кисневовмісних сполуках
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,32 KB
Завантажень:
33
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ОПТИКИ
На правах рукопису
БОРДУН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
УДК.535.34; 535.373
Електронні збудження і ВЛАСНІ центри люмінесценції в полікристалічних сцинтиляційних кисневовмісних сполуках
Спеціальність 01.04.05.-оптика, лазерна фізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
ЛЬВІВ-2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Науковий консультант: доктор фізико–математичних наук, професор Стасюк Зиновій Васильович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фізичної і біомедичної електроніки.
Офіційні опоненти: доктор фізико–математичних наук, професор, Дмитрук Микола Леонтійович, завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників НАН України (м. Київ)
доктор фізико–математичних наук, професор, Козицький Сергій Васильович, завідувач кафедри Одеської державної морської академії (м. Одеса)
доктор фізико–математичних наук, старший науковий співробітник, Бурак Ярослав Володимирович, завідувач лабораторії Інституту фізичної оптики (м. Львів)
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, кафедра квантової радіофізики
Захист відбудеться “ 08 ” лютого 2005 року о 15.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.071.01 при Інституті фізичної оптики за адресою: 79005, м.Львів, вул.Драгоманова 23.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізичної оптики.
Автореферат розісланий “ 04 ” січня 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, канд. фіз.-мат. наук,
доцент КЛИМІВ І.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми
Екологічні проблеми забезпечення радіаційної безпеки людини і контролю за станом довкілля, технологічної та реакторної дозиметрії, проблеми ядерної медицини і рентґенівської комп’ютерної томографії, а також науково_технічні проблеми радіаційного контролю ядерних фізичних установок, які пов’язані з розвитком методів дефекту-вання йонізуючого випромінювання. В останні роки широкого засто-су-вання набувають сцинтиляційні детектори на основі киснево-вміс-них сполук, таких як Y2O3 і Sc2O3, Bi4Ge3O12 і Bi4Si3O12, PbWO4, Bi2WO6 та ін. Перевагами таких сцинтиляторів є порівняно малий час висвічування, добре спряження спектру свічення зі спектральними ха-рак-те-рис-ти-ка-ми сучасних фотоелектронних помножувачів, прозо-рість для влас-ного свічення, значна густина, радіаційна стійкість і висока середня атом-на маса. Потрібно відзначити стійкість таких систем до меха-ніч-них впливів і практичну відсутність гігроско-піч-ності, що особливо важливо під час використання сцинтиляторів без вологозахисних контейнерів.
Оптичні властивості та люмінесценція таких кисневовмісних сцин-тиляційних матеріалів переважно визначається їхніми складо-ви-ми частинами: молекулярними аніонами та катіонами. Однак, вра-хо-вуючи велику ширину забороненої зони таких сполук (4–7 еВ), їхні оптичні властивості у видимій та ближній УФ областях суттєво за-лежать від наявності дефектів кристалічної ґратки, домішок і несте-хіометрії хімічного складу. Згадані особливості визначають характер процесів поглинання і випромінювання світла у досліджуваних само-акти-во-ва-них люмінофорах, тобто матеріалах, де свічення вини-кає без введення до їх складу спеціальних активаторних домішок, які утворюють центри люмінесценції. До сполук цього типу якраз і від-но-сяться оксиди ітрію та скандію, германат і силікат вісмуту, воль-фра-мат свинцю та вісмуту, інші германатні, силікатні та воль-фра-матні системи.
Результати досліджень оптико-люмінесцентних властивостей са-мо-активованих сцинтиляційних оксидних сполук показують, що їхні спектральні властивості складні для аналізу. Однією з головних при-чин згаданої ситуації є те, що ці властивості вивчають без аналізу електронної будови і врахування природи хімічних зв’язків у цих сполуках.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: Електронні збудження і ВЛАСНІ центри люмінесценції в полікристалічних сцинтиляційних кисневовмісних сполуках

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок