Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Назва:
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,58 KB
Завантажень:
239
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
ХМІЛЯРЧУК Наталія Семенівна
УДК 373.6:377:379.85
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
13.00.04-теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук


Вінниця-2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Львівському науково-практичному центрі професійно-технічної освіти АПН України, м. Львів.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
Козловська Ірина Михайлівна, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти АПН України, м. Львів, провідний науковий співробітник..
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Липчук Василь Васильович, Львівський державний аграрний університет, кафедра статистики та аналізу, м. Дубляни, завідувач
кандидат педагогічних наук, доцент
Кнодель Людмила Володимирівна, Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ України, м. Київ, доцент
Захист відбудеться 15 січня 2008 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозь-кого, 32, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32).
Автореферат розісланий — _______12________ грудня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради |
А. М. Коломієць
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Необхідною умовою вступу України у світову економічну спільноту є підвищення рівня якості підготовки фахівців, зокрема у сфері туризму. Це викликано тим, що іс-ную-ча практика туристичної освіти не завжди спроможна задовольнити кадрові потреби галузі. Реформу-ван-ня туристичної освіти в Україні базується на таких нормативних положеннях, викладених у Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про туризм”; Постановах Кабінету Міністрів України: “Про Програму розвитку туризму в Україні до 2010 року”, “Про заходи по-даль-шо--го розвитку туризму”, “Про затверд-ження Державної програми розвитку ту-риз-му на 2002-2010 роки”; Указах президента “Про освітні напрямки розвитку ту-ризму в Україні до 2010 року” та ін.
Визначаючи напрями професійної підготовки фахівців сфери туризму, доцільно врахувати со-ціа-льно-економічні процеси в Україні та загалом у світі. Професійна діяльність менеджерів туризму підпорядкована особли-вос-тям цієї сфери в інформаційному суспільстві та вимогам ринку праці. Усі аспекти майбутньої професійної діяльності повинні бути відображені у первинній ланці практичної підготовки фахівця – навчальній практиці. Основним завданням такої практики є закладення засад набуття досвіду професійної діяльності та адаптація майбутніх менеджерів до роботи у туристичних фірмах, орга-нізаціях, бюро тощо. То-му дос-лідження щодо організації навчальної практики менеджерів туризму є актуальним.
У науково-педагогічній літературі висвітлені окремі ас-пек-ти дос-лід-жуваної проблеми, а саме: з основ професійної педагогіки (Р.Гуревич, В. Кре-мень, Н. Мойсе-юк, М. Сметан-сь-кий, Г. Та-ра-сенко, В. Шахов); організації туризму (В.Азар, В. Гор-ський, Р. Браймер, В. Кутьєв, В. Липчук, М. Со-ко-ло-ва, Ю. Тем-ний), забез-пе-чен-ня турис-тич-ної галузі кад-рами (І. Дрогов, Т. Лев-чен-ко-ва, Л. По-важна, Г. Цех-міст-ро--ва, Н. Фоменко), підготовки менедже-рів (Л. Во-лодарська-Зола, Д. Дзвінчук, В. Денисюк, Т. Кудрявцева), практичної підготовки фахівців (О. Варга-нова, Є. Гор-мах, Л. Ів-лєва, Є. Ільїна, П. Лузан, Г. Лаврова, М. Олійник, С. Ори-щен-ко, В. Ор-ло-ва, І. Па--ла-мар, О. Панте-леймонова, О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок