Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМПЛЕКС ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖУВАННЯ ЧАСТОТНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

КОМПЛЕКС ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖУВАННЯ ЧАСТОТНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Назва:
КОМПЛЕКС ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖУВАННЯ ЧАСТОТНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,40 KB
Завантажень:
139
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Мосьпан Владислав Олександрович
УДК 621.313.004.67:622
КОМПЛЕКС ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖУВАННЯ ЧАСТОТНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
Спеціальність 05.09.03. Електротехнічні комплекси та системи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Кременчуцькому державному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України, на кафедрі систем автоматичного управління і електроприводу
Науковий керівник - доктор технічних наук, професор
Родькин Дмитро Йосипович,
Кременчуцький державний політехнічний університет,
завідувач кафедри систем автоматичного керування і електроприводу, м. Кременчук
Офіційні опоненти: - доктор технічних наук, ст. наук. співробітник
Мазуренко Леонід Іванович, ІЕД НАН України; провідний науковий співробітник
- кандидат технічних наук, доцент
Закладний Олександр Миколайович, НТУУ “КПІ” кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами, доцент
Провідна установа: Донецький національний технічний університет, кафедра “Електропривод та автоматизація промислових установок”, Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться “ 27 ” червня 2002 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.002.20 в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, пр. Перемо-ги, 37, Корп. № 22 ауд. № 316
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці НТУУ “КПІ”,
м. Київ – 56, пр. Перемоги, 37.
Автореферат розісланий “ 27 ” травня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук Федосенко М.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Провідною задачею випробувань після ремонту є визна-чення реальної навантажувальної здатності електричних машин, яке здійснюється на підставі аналізу теплових процесів в електричній машині під час її випробувать в ре-жимі навантажування. Теоретичне обгрунтування та розробка принципів побудови комплексів динамічного навантажування асинхронних двигунів частотною модуля-цією напруги живлення дозволяє реалізувати ідею створення універсального автома-тизованого випробувального обладнання для дослідження провідних характеристик асинхронних електричних машин, яке забезпечує отримання повного обсягу інфор-мації про машину, що досліджується, при мінімізації технічних, економічних та ча-сових витрат.
Більшість існуючого випробувального обладнання базується на статичних ме-тодах навантаження (Хватов С.В., Кочубієвський І.Д., Котеленець Н.Ф., Кузне- цов Н.Л., Goodman E., Wenger S., Pavlasek F., Pivonka P., Брук А.Г. та ін.) і не задо-вольняє висунутим вимогам, оскільки потребує окремого навантажувального при-строю для кожного типу машин.
Висунутим умовам універсальності, продуктивності та енергетичної ефектив-ності повною мірою відповідають системи динамічного навантажування. Такі систе-ми достатньо повно розроблені для машин постійного струму всіх видів збудження через простоту схемних реалізацій. Враховуючи на те, що в середньому на одну від-ремонтовану машину постійного струму припадає 10 … 25 машин змінного струму, стає очевидною необхідність створення систем динамічного навантажування для ви-пробувань цих машин.
Створення та застосування таких систем дозволить: використовувати в елек-троремонтній практиці найбільш економічне, універсальне, з більшим ступенем автоматизації досліджувальне обладнання; відмовитись від багатомашинних, багато-стендових агрегатів для створення струмового та механічного навантажування.
Зв?язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема роботи входить до тематичного плану Кременчуцького державного політехнічного універ-ситету. Окремі результати роботи отримані при виконанні держбюджетної теми “Дослідження та розробка теорії енергозбереження та енергозберігаючого електро-механічного обладнання”, номер держреєстрації 0199U004066.
Мета та задачі досліджень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: КОМПЛЕКС ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖУВАННЯ ЧАСТОТНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок