Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,29 KB
Завантажень:
132
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
У третьому розділі дисертації «Удосконалення організаційно-економі
чного механізму стабілізації фінансового стану підприємства обґрунто
вано методи стабілізації фінансового стану, запропоновано метод якісн
ої оцінки фінансового стану підприємства, визначено


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СЕМЕНОВИЧ ТЕТЯНА АНДРІЇВНА
УДК 656.07: 658.15
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Кіровоградському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент,
Пальчевич Галина Тадеївна,
Кіровоградський національний технічний університет,
завідувач кафедрою фінансів та планування.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Козоріз Марія Андріївна,
Інститут регіональних досліджень НАН України, завідувач відділом соціально-економічних проблем розвитку підприємництва.
кандидат економічних наук, доцент,
Чеснакова Людмила Станіславівна,
Національний транспортний університет,
професор кафедри менеджменту та підприємництва.
Провідна установа: Дніпропетровський національний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра міжнародного менеджменту,
м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться „30” грудня 2005р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.059.04 при Національному транспортному університеті за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 1, ауд. 333.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного транспортного університету за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 42.
Автореферат розісланий „28” листопада 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Левківський О.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Забезпечення сталого розвитку національної економіки за умов становлення ринкових відносин безпосередньо пов'язане з ефективністю фінансово-господарської діяльності вітчизняних підприємств. Функціонування сучасних українських підприємств протікає в умовах невизначеності та обмеженості фінансових ресурсів, що актуалізує задачу стабілізації їх фінансового стану. Особливої актуальності набувають теоретико-методичні розробки з проблем удосконалення організаційно-економічного механізму стабілізації фінансового стану підприємств транспортної галузі, який має спрямовуватися на максимізацію кінцевих фінансових результатів при мінімумі витрат, об'єктивно враховувати макроекономічні тенденції розвитку і особливості функціонування вітчизняного транспортного комплексу.
Внаслідок недостатнього досвіду роботи в ринкових умовах складні завдання управління транспортною діяльністю, особливо на регіональному рівні, часто вирішуються методом "спроб і помилок". У зв’язку з цим дослідження питань удосконалення організаційно-економічного механізму стабілізації фінансового стану транспортних підприємств має не лише теоретико-пізнавальне, але й господарсько-практичне значення. Адже фінансовий стан є найважливішою узагальнюючою характеристикою ефективності функціонування підприємства, якості управління, розміщення та використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів. Тому дослідження і систематизація науково-практичних методів стабілізації фінансового стану підприємств транспортної галузі є важливим питанням сучасної теорії та практики розвитку національного господарського комплексу.
Питанням оцінки фінансового стану підприємства та його стабілізації значну увагу надавали українські та закордонні вчені-економісти. Серед них - А. Базилюк, Т. Балабанов, Н. Бланк, М. Баканов, Є. Брігхем, М. Козоріз, В. Ковальов, М. Коробов, О. Кондратьєв, М. Крейніна, В. Івахнень, С. Стоянов, Г. Пальчевич, В. Плаксов, А. Поддєрьогін, Е. Хелферт, Л. Чеснакова, А. Шеремет та інші. В наукових розробках названих авторів порушуються складні проблеми систематизації та покращення показників фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємств.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок