Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕМОДИНАМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТІВ КАЛЬЦІЮ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ІШЕМІЧНОГО Й ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТІВ

ГЕМОДИНАМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТІВ КАЛЬЦІЮ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ІШЕМІЧНОГО Й ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТІВ

Назва:
ГЕМОДИНАМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТІВ КАЛЬЦІЮ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ІШЕМІЧНОГО Й ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,13 KB
Завантажень:
18
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМIЯ ПIСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВIТИ
IМ. П.Л. ШУПИКА
Дорогий Юрiй Анатолiйович
УДК 616.831-005.1/.4-085.21:546.41-06:612.13
ГЕМОДИНАМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТІВ КАЛЬЦІЮ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ІШЕМІЧНОГО Й ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТІВ
14.01.15 — нервовi хвороби
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ — 2001


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана у Тернопiльськiй державнiй медичнiй академiї iм. І.Я. Горбачевського МОЗ України
Науковий керiвник:
кандидат медичних наук, доцент
Шкробот Свiтлана Іванiвна,
Тернопiльська державна медична академiя iм. І.Я. Горбачевського МОЗ України,
кафедра нервових хвороб, завiдувачка кафедри
Офiцiйнi опоненти:
доктор медичних наук, професор Боброва Валентина Іванiвна,
Київська медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри швидкої та невiдкладної медичної допомоги
доктор медичних наук, професор Герасимчук Роман Дмитрович, Івано-Франкiвська державна медична академiя МОЗ України, завiдувач кафедри нервових хвороб
Провiдна установа: Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра нервових хвороб, м. Київ
Захист вiдбудеться 21 червня 2001 р. об 11 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.613.01 у Київськiй медичнiй академiї пiслядипломної освiти iм. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, аудиторiя №3.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Київської медичної академiї пiслядипломної освiти iм. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Автореферат розiсланий 17 травня 2001 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради ______________ Усатенко О.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Важливiсть вивчення судинної патологiї мозку зумовлена її поширенням та високими показниками смертностi. На 1 млн. жителiв планети щорiчно припадає 5 тис. хворих на iнсульти та судинно-мозковi кризи. Кожного року в свiтi реєструється бiля 6 млн. iнсультiв, у США – 400-500 тис., країнах Захiдної Європи – 1 млн., Росiї – 300 тис. (Горбачева Ф. Е. и соавт., 1995; Kurtzke J. F., 1996; Artalejo F. R., 1997), в Українi – понад 130 тис. (Вiничук С. М., 1999). Смертнiсть вiд iнсультiв серед населення Захiдної Європи – 100 . 10–5 (Schulte B. P. M., 1990), в Українi – в 2,5 рази вища (Богатирьова Р. В., Горбань Є. М., Волошин П. В., 1996). Тодi як в економiчно розвинених країнах свiту за останнi два десятилiття спостерiгається стiйке зниження смертностi вiд iнсульту (Bonita R., 1992; Кузнецова С. М., 1993), в Українi, як i в iнших країнах Центральної та Схiдної Європи, вона має тенденцiю до зростання (Верещагин Н. В., 1993; Возiанов О. Ф., 1996; Пашковський В. М., 1997). 90тих, що виживають пiсля iнсульту – iнвалiди (Bamfort J. et al., 1991).
Ця сумна статистика обумовлює необхiднiсть подальшого вивчення патогенезу, удосконалення методiв дiагностики, розробки ефективних методiв лiкування й полiпшення органiзацiї надання медичної допомоги хворим на iнсульт.
Патогенетичнi лiкувальнi заходи в гострому перiодi iшемiчного iнсульту (ІІ), згiдно iснуючої теорiї "iшемiчної напiвтiнi" (Astrup J. et al., 1981), спрямованi в першу чергу на глютаматно-кальцiєву нейротоксичнiсть i оксидантний стрес. Тому в лiкувальний комплекс включаються антагонiсти кальцiю (Григорова И. А., 1997; Ятсу Ф. М., 1997). З огляду на супутнiй крововиливу спазм артерiй та викликану ним iшемiзацiю мозку у гострому перiодi геморагiчного iнсульту (ГІ) (Deen K. H. et al., 1987; Klingelhofer J. et al., 1998; Лущик У. Б. та спiвавт., 1995) блокатори кальцiєвих каналiв застосовують також.
Вiдомо (Самосюк И. З. с соавт., 1992; Мачерет Е. Л., 1995; Setoguchi M. et al., 1998), що антагонiсти кальцiю є вазо- й кардiоактивними препаратами, у тому числi й по вiдношенню до мозкових судин (Гара І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ГЕМОДИНАМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТІВ КАЛЬЦІЮ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ІШЕМІЧНОГО Й ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок