Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА МЕДИЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА МЕДИЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА МЕДИЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,11 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
ІВАНЕНКО Руслана Валеріївна
УДК 37.048.4:61
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА МЕДИЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Вінниця – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, м. Київ
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор
Цехмістер Ярослав Володимирович, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, проректор з навчально-виховної роботи та довузівської підготовки, директор Українського медичного ліцею, м. Київ
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України
Сидоренко Віктор Костянтинович,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, завідувач кафедри трудового навчання та креслення, м. Київ
кандидат педагогічних наук
Лукащук Микола Миколайович,
Рівненський базовий медичний коледж, базовий методист, м. Рівне
Захист відбудеться „17” червня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, зал засідань вченої ради.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32)
Автореферат розісланий „14” травня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А.М. Коломієць
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. В умовах соціально-економічної трансформації нашого суспільства проблеми професійної орієнтації набувають винятково важливого значення, оскільки їх вирішення спрямоване на свідоме професійне самовизначення молодої людини.
Розвиток вищої медичної освіти у контексті європейської інтеграції, високі вимоги до неї потребують постійного вдосконалення всіх компонентів та етапів професійної орієнтації. Зокрема необхідно враховувати постійне зростання обсягу науково-технічної інформації та прискорення процесу старіння і оновлення медичних знань, що, в свою чергу, вимагає розвитку інноваційної спрямованості мислення майбутніх фахівців за умови збереження фундаменталізації медичної освіти в цілому; формування високих морально-етичних принципів і переконань, органічної єдності світоглядної, спеціальної та соціально-гуманітарної підготовки; забезпечення цілісності навчально-виховного процесу, допрофесійної підготовки, всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця в умовах неперервної освіти. Саме тому в інноваційних середніх навчальних закладах – ліцеях медичного профілю – особлива увага має приділятися професійній орієнтації старшокласників на медичні спеціальності, що пов’язується з поглибленим свідомим вибором учнями медичної фахової діяльності в процесі їхньої допрофесійної підготовки.
Вивчення стану професійної орієнтації на медичні спеціальності свідчить, що в процесі її здійснення виникають суперечності між: багатоаспектністю такого процесу та уніфікацією навчальних програм з різних профільних предметів; необхідністю формування стійкої мотивації до медичної діяльності та наявними засобами її реалізації в профільному загальноосвітньому навчальному закладі; сучасними вимогами до учня як майбутнього студента вищого медичного навчального закладу та рівнем його готовності до навчання в ньому.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що предметом уваги вчених були проблеми, пов’язані з дослідженням методологічних засад сучасної філософії освіти (В.Г. Кремень, І.А. Зязюн); неперервної професійної освіти (С.У. Гончаренко, Н.Г. Ничкало); розробки та впровадження сучасних педагогічних технологій професійної підготовки фахівців (В.П. Безпалько, Р.С. Гуревич, C.О. Сисоєва); професійної підготовки майбутніх фахівців у контексті особистісно орієнтованої освіти (Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА МЕДИЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок