Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ

СТРУКТУРНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ

Назва:
СТРУКТУРНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,88 KB
Завантажень:
8
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
БОКОВА ПОЛІНА МИХАЙЛІВНА
УДК 811.134.2’367.355.2.
СТРУКТУРНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ
СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ
ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
Спеціальність 10.02.05 – романські мови
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
КИЇВ-2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі іспанської філології
Київського державного лінгвістичного університету
Науковий керівник - доктор філологічних наук, професор
КОРБОЗЕРОВА Ніна Миколаївна,
професор кафедри іспанської та італійської
філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти - доктор філологічних наук, професор
ПОМІРКО Роман Семенович,
завідувач кафедри французької філології
Львівського національного університету
імені Івана Франка
кандидат філологічних наук, доцент
ШИШКОВ Володимир Васильович,
завідувач кафедри іспанської філології
Одеського національного університету
імені І.І.Мечникова
Провідна установа - Інститут мовознавства імені О.О.Потебні
НАН України, відділ романо-германських
і балтійських мов, м.Київ
Захист відбудеться “24“ травня 2001 року о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному
унверситеті імені Тараса Шевченка (Київ, бульвар Шевченка, 14).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (Київ, вул.Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “21“ квітня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук,
доцент Смущинська І.В.
Функціональний підхід у вивченні мовних явищ став одним з основних у граматичних дослідженнях. На об’єктивну необхідність і плідність дослідження мови в процесі її функціонування вказували багато вітчизняних та зарубіжних лінгвістів: Г.П.Арполенко і В.П.Забєліна, Н.Д.Арутюнова, В.І.Банару, Д.Х.Баранник, Ф.С.Бацевич, С.П.Бевзенко, О.К.Безпояско, О.В.Бондарко, І.Р.Вихованець, І.Ф.Гальперін, Г.О.Золотова, Г.В.Колшанський, Г.Г.Почепцов, Н.А.Слюсарева, H.C.Alonso, S.J.Baez, J.C.Moreno Cabrera, S.Gutiйrrez Ordусez, G.Rojo, T.Jimйnez. Цікаві результати в галузі функціонального синтаксису були досягнуті на матеріалі простого речення: П.Адамець, І.Р.Вихованець, Г.О.Золо-това, Н.А.Слюсарева, І.П.Сусов та інші.
У зв'язку з цим зростає інтерес до вивчення функціональних особливостей складного речення й, зокрема, складнопідрядного. Дослідження в галузі актуального синтаксису складнопідрядного речення показали, що, незважаючи на давню традицію вивчення, теорія складнопідрядного речення продовжує залишатись у полі зору дослідників мови тому, що складнопідрядне речення, на відміну від простого, характеризується специфічними функціональними особливостями і тому повинне бути об'єктом окремого грунтовного дослідження.
Особливість синтаксису як об’єкта лінгвістичного дослідження полягає в тому, що “синтаксис безпосередньо співвідноситься з процесом мислення та процесом комунікації: одиниці інших рівнів мовної системи беруть участь у формуванні думки та її комунікативному вираженні тільки через синтаксис”(Г.О.Золотова). Виходячи з цього, видається правомірним підхід до питання про характер взаємовідношень між будовою, семантикою і прагматикою синтаксичної одиниці. Таким чином, формується комплексний підхід до опису лінгвістичного об’єкта, який здійснюється шляхом аналізу взаємодії його формальної організації, змісту та мовного використання.
Це дисертаційне дослідження присвячене вивченню специфіки праг-матичного змісту, структурної й семантичної організації часового складнопід-рядного речення та його функціонування в сучасній іспанській мові. В дисертації проведено комплексне вивчення функціонування часових складнопідрядних речень у сучасній іспанській мові, які відображають особливості мовленнєвої організації висловлювання та різних видів темпоральних відношень. Теоретичною базою нашого дослідження стала концепція про єдність мислення, свідомості й мови, тобто про існування в людини ментально-лінгвального комплексу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СТРУКТУРНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок