Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ БІЯДЕРНИХ КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК РЕНІЮ(ІІІ) З ФОСФАТНИМИ ЛІГАНДАМИ

СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ БІЯДЕРНИХ КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК РЕНІЮ(ІІІ) З ФОСФАТНИМИ ЛІГАНДАМИ

Назва:
СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ БІЯДЕРНИХ КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК РЕНІЮ(ІІІ) З ФОСФАТНИМИ ЛІГАНДАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,67 KB
Завантажень:
181
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СТОЛЯРЕНКО Вікторія Григорівна
УДК 546.719:54-386
СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ БІЯДЕРНИХ
КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК РЕНІЮ(ІІІ) З ФОСФАТНИМИ ЛІГАНДАМИ
02.00.01 – неорганічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Дніпропетровськ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському державному хіміко-технологічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор хімічних наук, професор
Штеменко Олександр Васильович,
Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, завідувач кафедри неорганічної хімії
Офіційні опоненти: |
доктор хімічних наук
Гельмбольдт Володимир Олегович,
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини, м. Одеса, завідувач відділом
доктор хімічних наук, професор
Фрицький Ігор Олегович,
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ, завідувач кафедри фізичної хімії
Провідна установа: | Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра неорганічної хімії, МОН України, м. Львів
Захист відбудеться “20” жовтня 2006 р. о 1030 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 в Українському державному хіміко-технологічному університеті за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського державного хіміко-технологічного університету (49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8).
Автореферат розісланий “ 14 ” вересня 2006р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради |
І.Д. Пініелле


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Біядерні кластерні сполуки перехідних металів з безпосереднім зв’язком метал–метал підвищеної кратності відносно новий, але активно досліджуваний клас неорганічних речовин. Постійний інтерес до вивчення будови, властивостей та реакційної здатності цих сполук обумовлений наявністю мультиплетного зв’язку метал–метал, кратність якого, наприклад для ренію, сягає чотирьох. Таке кластерне утворення стабілізує нехарактерні ступені окиснення і виступає як єдиний комплексоутворюючий центр Re26+ з координаційним числом 10, даючи важливий для теорії будови та хімічного зв’язку експериментальний матеріал.
Особливу зацікавленість викликають бідентатні ліганди, будова яких дозволяє реалізовувати хелатно-місточковий тип координації до кластерного центру, так як сполуки, що при цьому утворюються, мають неординарні, а тому цікаві структури, у яких зберігається кратнозв’язаний центр Re26+.
Досить детально вивчені властивості, способи отримання та будова галогенідних і карбоксилатних похідних диренію(ІІІ), чого не скажеш про фосфатні комплекси Re26+. Єдині відомі фосфатні похідні кластерного центру Реній–Реній Cs2[Re2(HPO4)4(H3PO4)2] та (NH4)2[Re2(HPO4)4(H3PO4)2], які були отримані автоклавним методом, на жаль, не охарактеризовані на предмет їх хімічних властивостей. Відсутність у літературних джерелах інформації про подальше вивчення процесів комплексоутворення кластерного угрупування Re26+ з фосфатними лігандами, а також обмеженість даних про властивості отриманих сполук показали початковий рівень дослідження даного цікавого та актуального напрямку хімії диренію(ІІІ). Тому вивчення процесів комплексоутворення кластерного центру Re26+ з фосфатними лігандами, на наш погляд, є своєчасною задачею дослідження, тим більш, що спираючись на склад та будову фосфатів диренію(ІІІ), можна прогнозувати прояв певного типу біологічної активності, пов’язаної з їх дією на фосфоліпідний матрикс клітинних мембран.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету і проводилася відповідно до планів наукових досліджень кафедри: держбюджетна тема Міністерства освіти і науки України “Наукові засади побудови та хімічних технологій комплексних, кластерних і складних оксидних систем для спеціальних видів новітніх функціональних матеріалів”, державний реєстраційний номер 0102U001955 (2002–2004рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ БІЯДЕРНИХ КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК РЕНІЮ(ІІІ) З ФОСФАТНИМИ ЛІГАНДАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок