Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ (АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ (АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Назва:
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ (АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,74 KB
Завантажень:
354
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ПОВОЛОЦЬКА Світлана Геннадіївна
УДК 351.74+343.915
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ
(АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Спеціальність: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор,
академік Академії правових наук України
БАНДУРКА Олександр Маркович,
Верховна Рада України, народний депутат.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
НЕГОДЧЕНКО Олександр Володимирович,
Юридична академія МВС України, ректор;
кандидат юридичних наук
СТАРОДУБЦЕВ Андрій Андрійович,
Інститут підготовки слідчих кадрів для Служби безпеки України у складі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, професор кафедри оперативно-розшукової
діяльності.
Провідна установа: Національна академія внутрішніх справ України, кафедра адміністративної діяльності, Міністерство внутрішніх справ України (м.Київ).
Захист відбудеться “21” жовтня 2005 р. о 9°° годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27).
Автореферат розісланий “19” вересня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Каткова Т.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Питання, пов’язані із здійсненням профілактики правопорушень серед неповнолітніх, вже багато років турбують громадськість, вчених-юристів та правоохоронців-практиків багатьох країн світу. Найбільш актуально вони постають у країнах, що розвиваються, та у країнах з перехідною економікою, до яких належить і Україна. Трансформаційні процеси, пов’язані з реформуванням багатьох сфер суспільного життя взагалі й державних органів зокрема (оновленням галузей законодавства, що регулюють відносини в різних сферах, зміною та удосконаленням системи та правового статусу органів державної влади і місцевого самоврядування тощо), супроводжуються загостренням багатьох соціальних проблем, які негативно впливають також на формування особистості неповнолітніх і сприяють вчиненню ними правопорушень.
Окремі проблеми профілактики правопорушень серед неповнолітніх у різні часи вже були предметом дослідження багатьох вітчизняних вчених, зокрема: Р.М. Абизова, Г.А. Аванесова, А.І. Алексєєва, О.Б. Андрєєвої, М.М. Бабаєва, О.М. Бандурки, В.В. Голіни, Л.М. Давиденка, І.М. Даньшина, Г.М. Міньковського, В.М. Трубникова, В.І. Шакуна та ін. Не ставлячи під сумнів безспірну теоретичну та практичну значущість результатів їх праць, слід відзначити, що в них досліджувались переважно проблеми кримінологічного характеру, а організаційно-правові питання діяльності органів внутрішніх справ України як суб’єктів профілактики правопорушень серед неповнолітніх розглядалися лише фрагментарно. За таких умов виникає потреба у глибокому комплексному дослідженні питань, пов’я-заних з організацією та здійсненням органами внутрішніх справ України профілактичної діяльності серед неповнолітніх, зокрема, організаційно-правового забезпечення цієї діяльності, а також визначенні основних напрямків її покращення.
Таким чином, потреби правоохоронної практики у науково обґрунтованих рекомендаціях щодо профілактики правопорушень неповнолітніх обумовлюють актуальність дослідження правових та організаційних засад здійснення цієї діяльності органами внутрішніх справ України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження обрана відповідно до п. .3 Головних напрямків наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ на 2001–2005 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ (АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок