Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,99 KB
Завантажень:
549
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АБДАЛЛАХ АЛІ АХМАД
УДК 658.589 (5–15+61)
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 — економіка, організація і управління
підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків — 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник — кандидат економічних наук, доцент Клименко Володимир Ілліч, Харківський національний економічний університет, доцент кафедри інформаційних систем.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Ілляшенко Сергій Миколайович, Сумський державний університет, заві-дувач кафедри маркетингу;
кандидат економічних наук, доцент Гриньов Андрій Валентинович, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, доцент кафедри економіки підприємства.
Провідна установа — Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра менеджменту та маркетингу зовнішньоекономічної діяльності, Міністерство освіти і науки України (м. Харків).
Захист відбудеться "16" грудня 2004 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.055.01 у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий "16" листопада 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради М. С. Дороніна


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасна наука розглядає інноваційну діяльність як важливий фактор приско-рення темпів економічного розвитку та зміц-нення конку-рентоспроможності окремих підприємств і організацій.
У діяльності підприємств розвинутих країн інновації і технічний розвиток є важливим засобом вирішення соціально-еко-но-мічних завдань. Високий рівень розвитку технології в постіндустріальній економіці дозво-лить перевести нере-сурси в інші види ресурсів і стиму-лювати процеси створення нового багатства.
Однак питанням управління інноваціями в діяльності підприємств країн третього світу уваги при-ді-ляється недостатньо. Насамперед від-сутні стратегія і плани управління інноваційною ситуацією, недо-статня роль держави в під-тримці наукової та інноваційної діяльності під-приємств.
Економічний і соціальний розрив між розвинутими країнами і країнами третього світу збіль-шується. Перші шість розвинутих країн охоплюють 50% світового експорту, середній сімейний дохід їх жителів становить 10 тис. дол. на місяць. За даними FAO (організація ООН з харчування і сіль-ського госпо-дарства), понад 840 млн. населення отримують щомісячно менше ніж 30 дол.
Прагнення зменшити економічний розрив між розвинутими країнами і країна-ми третього світу зумовлює необхідність створити сприятливий іннова-ційний клімат у країнах третього світу для активізації інноваційного розвитку суб'єктів господарської діяльності.
Це потребує розробки і наукового обґрунтування системи управ-ління інно-ваційною діяльністю підприємства, що відбиває особливості країн третього світу, і водночас дозволяє повною мірою використовувати позитивний досвід розви-нутих країн.
Теоретичні основи управління інноваційною діяльністю розглядали україн-ські і зару-біж-ні вчені: С. М. Ілляшенко, С. Д. Ільєнкова, В. Н. Гунін, І. Б. Гурков, А. В. Гриньов, Г. Я. Гольдштейн, І. Я. Гришин, П. Друкер, О. Б. Жихор, І. В. Журав-кова, Н. Д. Кондратьєв, В. Г. Медінський, М. Портер, Б. Санто, Р. А. Фатхут-ді-нов, І. А. Шумпетер, Ш. Танцуно, Ф. Ян-сен, D. Arthur, Andy Neel & Jasper Hii, Ahmad and Atif Kubursi, David North & Davis Smalbon, Ф. Котлер, М. Крозьє, A. R. Montazami, North David, E. Penrose, P.Smallbone Davis, Piet T. & Kumpe, Phedy J. та ін.
Проте подальших досліджень потребують проблеми, що стосуються роз-робки концептуальної моделі розвитку країн третього світу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок