Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: Особливості особистості вчителя в системі розвивального навчання

Особливості особистості вчителя в системі розвивального навчання / сторінка 4

Назва:
Особливості особистості вчителя в системі розвивального навчання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,00 KB
Завантажень:
354
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
розробці тренінгу-цілепокладання для вчителів, що засвоюють систему розвивального навчання.
Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження використовуються при викладанні курсу теорії розвивального навчання на факультеті психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (дов. № 3701/14-83 від 09.09.2006р.), Центрі психології і методики розвивального навчання , м. Харків (дов. № 21 від 18.09.2006р.).
Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження опубліковані в наукових збірниках і наукових періодичних виданнях, доповідалися на науково-практичних конференціях: “Формування самостійної, відповідальної, творчої особистості в умовах безперервного навчання” (м. Харків, 2003); “Ціннісні парадигми навчання в контексті євроінтеграції” (м. Харків, 2005); “Сучасні напрямки розвитку харківської наукової школи психології” (м. Харків, 2005); “Творчість як засіб особистісного росту і гармонізації людських відносин” (м. Житомир, 2005); “Сучасні проблеми екологічної психології” (м. Київ, ); “Наука й навчання: теорія і практика” (м. Дніпропетровськ, ); IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Розвивальна освіта: стан та перспективи” (м. Київ, 2006).
Публікації. Основні положення і зміст дисертації викладені в 10-ти друкованих працях: у 6-ти статтях у фахових виданнях, у 3-х тезах міжнародних науково-практичних конференцій та 1-му навчальному посібнику.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація викладена на 191 сторінці та складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури, що налічує 229 джерел. Робота містить 32 таблиці, 11 рисунків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У Вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, визначено об'єкт, предмет, мету та завдання дослідження, описано методи дослідження, які були використані в роботі, розкрито наукову новизну, теоретичну і практичну значущість дослідження, описано форми апробації основних результатів наукової праці, наведено дані щодо публікацій та структури дослідження.
Перший розділ “Педагог у системі розвивального навчання” складається з трьох підрозділів, в яких наведений аналіз наукових підходів до проблеми особистості вчителя в різних системах навчання, а також в історичній ретроспективі. Розглядається характеристика структурних компонентів учбової діяльності, передумови і детермінанти становлення суб'єкта учбової діяльності наприкінці молодшого шкільного віку.
Проблема педагогічної діяльності розглядається в психологічній літературі (праці О.Б. Воронцова, В.В. Давидова, О.К. Дусавицького, В.П. Зінченка, Б.М. Кедрова, М.В. Камінської, Н.В. Кузьміної, С.Д. Максименка, Л.М. Мітіної, А.В. Орлова, В.В. Рєпкіна, Н.В. Рєпкіної, А.А. Реана, Л.М. Фрідмана, В.Е.Чудновського, Ю.А. Шерковіна та ін.) у контексті загальної структури діяльності О.М. Леонтьєва і представників його наукової школи. На основі діяльнісного підходу відокремлена структура педагогічної діяльності, до якої входять: педагогічні цілі і завдання, педагогічні засоби і методи розв’язання поставлених завдань, а також аналіз і оцінка педагогічних дій учителя (В.В. Давидов, Н.В. Кузьміна, І.С. Якиманська та ін.). Центральним, базовим утворенням педагогічної діяльності, що зумовлює і процес, і результат діяльності, є система дій учителя.
Згідно діяльнісного підходу, основа педагогічної діяльності - здатність зробити практичний вибір і рефлексивно оцінити його, використовуючи для цього наявні ресурси (М.В. Камінська, Л.М. Мітіна). Вихід на особистісний рівень діяльності виявляється у творчому ставленні до різних форм громадського життя і вже через це – у творчому відтворенні самого себе, виході особистості за рамки вихідної ситуації розгортання діяльності (О.Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: Особливості особистості вчителя в системі розвивального навчання

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок