Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛИШАЙНИКИ КАМ’ЯНИСТИХ ВІДСЛОНЕНЬ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА

ЛИШАЙНИКИ КАМ’ЯНИСТИХ ВІДСЛОНЕНЬ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА

Назва:
ЛИШАЙНИКИ КАМ’ЯНИСТИХ ВІДСЛОНЕНЬ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,74 KB
Завантажень:
69
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО
ХОДОСОВЦЕВ
Олександр Євгенович
УДК 582.29: 581.5: 502.62
ЛИШАЙНИКИ КАМ’ЯНИСТИХ ВІДСЛОНЕНЬ
КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА
03.00.21 – мікологія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук
Київ - 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Науковий консультант: доктор біологічних наук
КОНДРАТЮК Сергій Якович,
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,
завідувач відділу ліхенології та бріології
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
ГОЛУБКОВА Ніна Сергіївна,
Ботанічний інститут ім. В.Л. Комарова РАН,
завідувач відділу ліхенології та бріології;
доктор біологічних наук, професор
ДОГАДІНА Тетяна Василівна,
Харківський національний університет
ім. В.Н. каразіна Міністерства освіти і науки,
завідувач кафедри ботаніки;
доктор біологічних наук, професор
СМОЛЯР Олена Миколаївна,
Полтавський педагогічний університет
ім. В.Г. Короленка Міністерства освіти і науки,
завідувач кафедри екології та охорони довкілля
Провідна установа: Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України,
кафедра ботаніки, м. Харків
Захист дисертації відбудеться 19.04.2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д26. 211.01 Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за адресою: 01601 МСП, Київ – 1, вул. Терещенківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України за адресою: 01025, Київ – 25, вул. Велика Житомирська, 28.
Автореферат розісланий 06.03. 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Виноградова О.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Кримський півострів характеризується значною різ-номанітністю природних умов, що пов’язано з складністю геолого-геомор-фо-логічної структури, з ефектами, що виникають в контактах помірного та суб-тропічного кліматичних поясів, суходолу та моря, гір та рівнин. Істотна ланд-шафтна диференціація разом з тривалою еволюцією біотичного компо-ненту в умовах складної палеогеографічної ситуації кінця третинного та всього чет-вер-тинного періодів стали причиною формування специфічного біо-тичного різноманіття, в тому числі і різноманіття лишайників. Останні є “жи-вими свід-ками” історичних подій, що мали місце при формуванні різноманіт-них ланд-шафтів. Особливо це стосується групи видів, пов’язаних з най-більш консерва-тивним компонентом ландшафту – літогенним.
Дослідження ліхенобіоти проводиться уже понад 150 років. Результати цих досліджень потребують сучасного критико-таксономічного вивчення та узагальнення. Більше уваги приділялось вивченню лишайників лісових еко-сис-тем, даних же про ліхенобіоту кам’янистих відслонень дуже мало. Почи-наючи з публікації Ж. Левейе (Levelliй, 1842), ?аводились переважно списки видів або перелік окремих таксонів без обговорення. До наших досліджень не проводився детальний аналіз екології лишайників; вивчення лишайникових угруповань Кримського півострова навіть не розпочиналося, поза увагою за-лишались лишайники затінених екотопів кам'янистих відслонень вздовж мор-ського узбережжя та гірських потоків. Досить важливою і складною для Кримського півострова є проблема ландшафтної диференціації, матеріали для вирішення якої може дати аналіз біотичних компонентів ландшафту, особливо ліхенобіоти. Більша частина раритетного генофонду залишалася не врахова-ною ліхенологами, стан вивченості ліхенобіоти природно-заповідного фонду півострова потребував сучасного перегляду згідно останніх таксономічних до-сягнень світової ліхенології. Тому детальне критико-таксономічне вивчення та всебічний аналіз літоліхенобіоти дає матеріали для повної її характеристики та встановлення шляхів і часу формування як всієї сучасної ліхенобіоти, так і біоти Криму в цілому.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. До-слід-ження проводились у рамках міжнародних проектів та грантів, а також віт-чиз-няних держбюджетних тем: грант Міжнародного наукового Фонду для моло-дих вчених (1999); проект INTAS: “Poikilotroph response of lichens and free li-ving cyanobacteria and fungi on rocks in extreme environments as clue for the search for biodeteriorative processes and extraterrestrial life” (ref.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: ЛИШАЙНИКИ КАМ’ЯНИСТИХ ВІДСЛОНЕНЬ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок