Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПАРАДОКСАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

ПАРАДОКСАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Назва:
ПАРАДОКСАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,37 KB
Завантажень:
472
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЖИГАДЛО ОЛЕНА ЮРІЇВНА
УДК 811.111 + 81’42
ПАРАДОКСАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ
В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
КИЇВ – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент
ВОЛКОВА Лідія Михайлівна,
Київський національний лінгвістичний університет,
кафедра граматики та історії англійської мови, доцент
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ШВАЧКО Світлана Олексіївна,
Сумський державний університет,
кафедра перекладу, професор
кандидат філологічних наук, доцент
МИРОНЧУК Тетяна Андріївна,
Міжрегіональна академія управління персоналом,
кафедра теорії та практики перекладу, доцент
Провідна установа Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна,
кафедра ділової іноземної мови та перекладу,
Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Захист відбудеться “24” лютого 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-150, вул. Червоноармійська, 73).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (Київ-150, вул. Червоноармійська, 73).
Автореферат розісланий “20” січня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
професор О.М. Кагановська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реферована дисертація присвячена дослідженню лінгвокогнітивних та прагматичних особливостей парадоксальних висловлень в англомовному художньому дискурсі.
У зв’язку з розвитком когнітивної парадигми наукового знання, у фокусі якої перебуває вивчення характеру взаємодії мови та мислення, дослідження способів втілення парадоксальної думки у висловленнях і дискурсі набуває особливої актуальності. Методичний апарат когнітивної лінгвістики (G.Lakoff, G.Fauconnier, M.Turner, О.С.Кубрякова, С.А.Жаботинська), прагмалінгвістики (Г.Г.Почепцов мол., P.Grice, P.Brown, S.Levinson) й аналізу дискурсу (В.З.Демьянков, T.A. van Dijk) дозволяє виявити лінгвокогнітивні моделі утворення висловлень із суперечливою семантикою й розкрити прагматичні особливості їхнього функціонування, зокрема в художньому дискурсі.
У лінгвістичних студіях, присвячених дослідженню парадоксів, розглядалися окремі властивості парадоксальних висловлень: лексико-семантичні ознаки (В.І.Карасик, Е.Б.Тємянікова, D.A.Cruse), прагматичні особливості таких висловлень у текстах різних жанрів (Б.Т.Ганєєв), зокрема в афоризмах (Т.І.Манякіна), специфіка їхнього функціонування в комунікації (P.Watzlawick),
у тому числі як одного із засобів утворення “чорного гумору” (А.З.Леськів), а також семантико-когнітивна структура парадоксів як контрастивних стилістичних засобів (Л.І.Бєлєхова, О.С.Маріна).
Проте в мовознавчій літературі відсутнє однозначне тлумачення парадоксальних висловлень, що формуються та функціонують у дискурсі. Крім того, недостатньо висвітленим лишається питання лінгвокогнітивного механізму створення й інтерпретації парадоксальних висловлень у художньому дискурсі. Оскільки дослідження парадоксальних висловлень з урахуванням їхніх логіко-семантичних, лінгвокогнітивних та комунікативно-прагматичних особливостей у руслі синтезу когнітивної й комунікативної парадигм дотепер не проводилось, це визначило вибір теми дисертаційного дослідження.
Актуальність обраної теми дисертації зумовлена загальною спрямованістю сучасних досліджень на встановлення взаємодії розумових і мовних
чинників у процесі породження одиниць мовлення, що дозволяє розкрити механізми вираження логічної суперечливості у висловленні. Актуальним є також аналіз парадоксального висловлення як складової художнього дискурсу в
аспекті його комунікативної реалізації з метою вивчення способів вербалізації імпліцитної інформації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПАРАДОКСАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок