Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ДІАГНОСТИКИ В МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ДІАГНОСТИКИ В МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Назва:
МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ДІАГНОСТИКИ В МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,26 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПИЛИПЕНКО МИКОЛА ВАДИМОВИЧ
УДК 004.04:616-07:681.32:537.8
МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ДІАГНОСТИКИ В МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Спеціальність 05.13.06 —
автоматизовані системи управління і прогресивні
інформаційні технології
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Херсон — 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Ходаков Віктор Єгорович,
завідувач кафедри інформаційних технологій Херсонського національного технічного університету.
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Лубяний Віктор Захарович, завідувач кафедри електронного машинобудування Херсонського національного технічного університету;
доктор технічних наук, професор Бідюк Петро Іванович, професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України (КПІ), м. Київ.
Провідна установа:
Харківський національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського (ХАІ), Міністерство освіти і науки України, м. Харків.
Захист відбудеться “09” грудня 2005р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 у Херсонському національному технічному університеті, за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корп. 1, ауд. 223.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Херсонського національного технічного університету, за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корп. 1.
.
Автореферат розісланий “ 7 ” листопада 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ____________________ Костін В.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За останні роки зріс інтерес до проблем комп'ютеризації медичної діагностики. До задач побудови медичних інформаційних систем (МІС) відносяться задачі побудови динамічних математичних моделей патологічних процесів, спеціалізованих баз даних і баз знань, нових діагностичних алгоритмів оцінки функціонального стану пацієнта.
Математичні моделі, розв'язуваних у МІС задач та способи їх реалізації вивчалися вченими Амосовим М.М., Анікіним І.В., Марасановим В.В., Мінцером О.П., Вороненком Ю.В., Власовим В.В., Розенбоймом Дж., Масуямой М. та ін.
Системи комп'ютерної томографії, ультразвукової і тепловізійної діагностики не виконують якісний аналіз структури зображень. Інформатизація лабораторних методів досліджень не є досконалою. У зв'язку з цим гостро стоїть питання створення МІС, що виконують і функції обробки рентгенограм, термограм і ультразвукових ехограм внутрішніх органів людини, спроможних виконувати аналіз зображень тканин, а також із високою точністю відтворювати результати лабораторних досліджень. Таким чином створення розвинутих медичних інформаційних систем діагностики є актуальним завданням.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зміст роботи, її основні задачі відповідають державним науково-технічним програмам, сформульованим у Законах України, а також планам найважливіших науково-технічних робіт Міністерства освіти і науки України.
Дисертаційна робота виконана на кафедрі інформаційних технологій Херсонського національного технічного університету в рамках держбюджетної теми, реєстр. № 0105U000950 та “Договору про науково-технічне співробітництво” від 3.01.2004, Херсонського національного технічного університету з міською лікарнею ім. А. і О. Тропіних. Автор брав участь у даній роботі як виконавець.
Мета і задачі досліджень. Метою роботи є розвиток теорії і відповідного інструментарію формалізації, моделювання задач діагностики захворювань жіночої репродуктивної системи, розробка методів, математичних моделей, алгоритмів, програмного забезпечення, МІС для прийняття рішень з виявлення патологій внутрішніх органів.
Для досягнення поставленої мети в роботі потрібно сформулювати і вирішити наступні задачі:—
удосконалити елементи конструктивної теорії і проблемно-орієнтованого інструментарію формалізації і моделювання діагностичних методів для МІС;—
розробити математичну модель, функціональну модель і методику діагностики патологій у пацієнтів;—
розробити математичну модель і методику планування проведення хімічних методів досліджень у лабораторному аналізі і їх формалізації в МІС;—
розробити математичну модель і структуру для транспортування біологічних середовищ у лабораторних дослідженнях і їх формалізації для МІС;—
розробити математичну модель цитологічних досліджень жіночих репродуктивних органів і їх формалізацію для МІС;—
розробити алгоритм і програму обробки зображень рентгенограм і ультразвукових ехограм із перетворенням їх у кодоване контрастне забарвлення зображеннь;—
розробити метод і модель проведення тепловізійної діагностики з виявленням чітких границь розподілених температурних полів досліджуваних органів для МІС;—
розробити алгоритм і програму для МІС прийняття рішень при розподілі інформації з індивідуальних параметрів об'єктів у системі з обходом тупиків;—
розробити програму криптографічного захисту лікарської інформації від несанкціонованого використання для МІС.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ДІАГНОСТИКИ В МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок