Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗВУЧАННЯ

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗВУЧАННЯ

Назва:
СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗВУЧАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,99 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БАБАКОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК: 811.161.2:81’367.625
СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗВУЧАННЯ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Запоріжжя – 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі українського мовознавства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – кандидат філологічних наук
Регушевський Євген Семенович,
Таврійський національний університет
ім. В.І. Вернадського, професор
кафедри міжмовних комунікацій та журналістики
Офіційні опоненти доктор філологічних наук
Лисиченко Лідія Андріївна,
Харківський національний
педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди,
професор кафедри української мови
кандидат філологічних наук
Сабліна Світлана Володимирівна,
Запорізький національний університет,
доцент кафедри української мови
Захист відбудеться 25 січня 2008 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.02 у Запорізькому національному університеті за адресою: 69063 м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2, ауд.230.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Запорізького національного університету (69063 м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп.2).
Автореферат розіслано 24 грудня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент Л.І. Кучеренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У сучасній українській літературній мові звуконайменування утворюють кількісно багате та якісно різноманітне лексико-семантичне поле, однією із складових якого є лексико-семантична група (ЛСГ) дієслів звучання.
Семантичні угруповання в мові належать до тих лінгвістичних категорій, які привертали увагу дослідників протягом усієї історії мовознавства й дотепер служать об’єктом лінгвістичних досліджень. Вивчення окремих лексико-семантичних мікросистем сприяє створенню цілісної картини системної організації мови.
Сучасний період розвитку лінгвістики відзначається новим осмисленням лексичних одиниць, які є конституентами лексико-семантичних груп: такі одиниці вивчаються не тільки в плані номінації ними явищ об’єктивної дійсності, а й досліджуються як репрезентанти культурно-історичної, емоційно-оцінної, функціонально-семантичної інформації.
Лінгвістичні розвідки останніх десятиліть свідчать, що акустичне середовище має важливе значення для орієнтації людини в довкіллі й особливу роль в експлікації картини світу відіграють дієслова звукової семантики.
Відсутність у мовознавстві комплексного аналізу семантичних, словотвірних і стилістичних особливостей українських дієслів звукової семантики визначає актуальність дослідження. Вивчення лексико-семантичної групи дієслів звучання зумовлене необхідністю розширити наукові знання про внутрішню організацію та особливості функціонування дієслівної лексики української мови.
Виявлення потенційних ознак у семантичній структурі дієслів звучання має неабияке значення для різних видів мовної комунікації. Аналіз метафоричних конструкцій з дієсловами звукової семантики сприятиме більш глибокому розумінню способу мислення носіїв української мови та їхнього світосприйняття.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Робота виконана в руслі досліджень кафедри мовознавства факультету української філології та українознавства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського „Лексична і граматична семантика у функціонально-стилістичному аспекті”.
Дисертаційне дослідження входить також до плану науково-пошукової роботи кафедри української мови і є складовою частиною комплексної держбюджетної теми „Структура і семантика мовних одиниць у синхронічному, діахронічному і дидактичному аспектах“, яку розробляє філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університету (реєстраційний номер ? 0104U002497).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗВУЧАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок