Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІДЕЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

ІДЕЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Назва:
ІДЕЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,47 KB
Завантажень:
77
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КОНТА РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
УДК 930.1(447)”1800/1850”
ІДЕЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ:
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
Спеціальність 07.00.06 – Історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ-2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
КАЗЬМИРЧУК Григорій Дмитрович,
завідувач кафедри історії для
гуманітарних факультетів
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
КОЦУР Анатолій Петрович,
завідувач кафедри української історії
та етнополітики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук, доцент
СОЛОВЙОВА Тетяна Миколаївна,
завідувач кафедри всесвітньої історії
Переяслав-Хмельницького державного
педагогічного університету імені
Григорія Сковороди
Провідна установа: Інститут історії України НАН України
Захист відбудеться „24” травня 2004 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий „23” квітня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Божко О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (40 сторінок, 510 найменувань). Загальний обсяг дисертації 223 сторінки.
Вступ. Актуальність теми. Одним із пріоритетних напрямків сучасної історичної науки є вивчення проблем державного відродження українського народу. Особливий інтерес викликають події ХІХ ст., оскільки саме тоді відбулися якісні зміни в суспільно-політичному русі. В період розбудови нових держав на теренах колишнього СРСР, країн Центральної та Південно-Східної Європи, коли визначаються нові кордони держав, що супроводжується військовими міжетнічними конфліктами, державотворчі ідеї знову цікавлять істориків та політологів.
Разом з тим, відсутнє системне та комплексне опрацювання документів та літератури, що стосується державотворчої ідеї в суспільно-політичному житті України першої половини ХІХ ст., що не дає змоги дослідникам не лише об’єктивно висвітлити поставлену проблему, але навіть заважає її чіткому та вірному формулюванню.
Об’єктом дисертаційного дослідження виступає, насамперед, література і опубліковані джерела, присвячені ідеї українського державотворення в першій половині ХІХ ст., як сукупності поглядів, переконань, уявлень про державний устрій, що виявилися в діяльності таємних політичних організацій в Україні, а саме: масонських лож, білядекабристських та декабристських організацій, а також Кирило-Мефодіївського товариства.
Предметом дослідження є відтворення процесу формування і нагромадження історичних знань про погляди членів таємних політичних організацій в Україні у першій половині ХІХ ст. щодо українського державотворення.
Хронологічні межі дослідження визначаються активною діяльністю в Україні таємних організацій та охоплюють першу половину ХІХ ст.
Географічні межі дисертації охоплюють територію України, що входила до складу Російської імперії.
Мета і завдання дослідження. Мета полягає у розкритті процесу формування та розвитку ідеї державотворення в Україні в першій половині ХІХ ст. на основі широкого кола опублікованих джерел та праць, що торкаються цієї проблеми.
У ході реалізації поставленої мети визначено такі завдання:
дослідити джерельну базу поставленої проблеми;
проаналізувати історіографічні праці, що торкаються ідеї державотворення в Україні в першій половині ХІХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ІДЕЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок