Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: МІЛІЦІЯ УКРАЇНИ В 1945-1953 рр.

МІЛІЦІЯ УКРАЇНИ В 1945-1953 рр. / сторінка 3

Назва:
МІЛІЦІЯ УКРАЇНИ В 1945-1953 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,94 KB
Завантажень:
267
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри історії України Донецького державного університету, кафедр історії України та українознавства, соціально-гуманітарних дисциплін Донецького інституту внутрішніх справ МВС України. Основні положення і висновки викладалися на міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми освіти” (Донецьк, 1999р.), на науковій конференції професорсько-викладацького складу ДонДУ в 1999р., на науково-практичній конференції в Донецькому інституті внутрішніх справ у 1998р., а також на навчально-методичних заняттях в управлінні боротьби з організованою злочинністю в Донецькій області.
СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків (з 22 таблицями), списку використаних джерел та літератури.
У вступі обгрунтована актуальність дослідження, визначено його об'єкт і предмет, хронологічні та географічні межі, мету і завдання, методологічну основу, вказана наукова новизна та практичне значення дисертації.
У першому розділі “Стан наукової розробки проблеми, її джерельна база та методологія дослідження” подається характеристика історіографічних та джерельних засад, визначена методологічна основа дисертаційного дослідження. В історіографії з питань діяльності міліції України в післявоєнний період умовно можна виділити наступні періоди: 1) з другої половини 50-х рр. до другої половини 70-х рр.; 2) з другої половини 70-х рр. по 80-ті роки; 3) 90-ті роки.
У другій половині 50-х років зростає інтерес учених до діяльності міліції. Цьому сприяло відкриття доступу дослідникам до окремих архівних матеріалів, а також можливість їхнього опублікування. У цей період видано ряд праць та статей, що висвітлюють історичний шлях радянської міліції. Серед них виділяється грунтованістю робота “Из истории милиции Советской Украины”, за редакцією П.П.Михайленка Из истории милиции Советской Украины. Ю.В.Александров, Б.А.Воронин, М.А.Гельфант и др. / Под ред. П.П.Михайленко.- К., 1965. – 399 с.. В ній розглядається діяльність української міліції з 1918 по 1964 рр. У розділі “Милиция Советской Украины в период восстановления и развития социалистического народного хозяйства (1945-1953 годы)” розкриваються завдання, поставлені партією перед органами міліції, з’ясовано вплив партії на діяльність міліції. Висвітлюються проблеми підбору, навчання і виховання співробітників міліції. Розкривається діяльність відділів боротьби з крадіжками соціалістичної власності та спекуляцією, кримінального розшуку, зовнішньої служби та інших підрозділів міліції. Значення цієї роботи полягає в тому, що вона започаткувала висвітлення історичного шляху міліції України і виконала важливе завдання щодо виховання робітників міліції на засадах традицій нещадної боротьби зі злочинністю, вірного служінню своєму народові.
Проблеми адміністративної боротьби з дрібним хуліганством і пияцтвом на досвіді роботи міліції України розглядає в своїй праці А.П.Клюшниченко Клюшниченко А.П. Административная борьба с мелким хулиганством и злостным пьянством. Из опыта работы органов милиции Украинской ССР. – К.: Ред.изд.отд. при МООП УССР, 1967. – 151 с..
Значне місце в розвитку історичної науки, особливо в справі висвітлення діяльності органів міліції за 60 років, посідає праця, надрукована у 1977 році – “История советской милиции” в двох томах История советской милиции: В 2 т.-М.: Акад. МВД СССР, 1977.-338с.. У розділі “Советская милиция в период восстановления и развития социалистического народного хозяйства в послевоенные годы (1945-1952 гг.)” розглядаються кадри і структура міліції, робота з ліквідації наслідків війни і охорони громадського порядку. Однак, в цій праці розкриваються лише деякі аспекти діяльності міліції України.
І.Г.Біласом вперше досліджується проблема виникнення, формування та діяльності органів міліції в Західній Україні Билас И.Г. Органы советской милиции западных областей Украинской ССР в 1939-1945 гг. Организационно-правовые аспекты становления и деятельности.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: МІЛІЦІЯ УКРАЇНИ В 1945-1953 рр.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок