Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ ШЕСТИЛІТОК

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ ШЕСТИЛІТОК

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ ШЕСТИЛІТОК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,78 KB
Завантажень:
116
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
ВАВРИК АНТОНІНА ЙОСИПІВНА
УДК 159.922.7: 37.04
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ ШЕСТИЛІТОК
19. 00. 07 – педагогічна та вікова психологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Івано-Франківськ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти та науки України.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Скотна Надія Володимирівна,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри практичної психології, декан соціально-гуманітарного факультету
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор
Побірченко Неоніла Антонівна,
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, завідувач відділу профорієнтації і психології професійного розвитку;
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
Пророк Наталія Василівна,
Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, старший науковий співробітник.
Захист відбудеться 18 червня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.04 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 79.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 79.
Автореферат розіслано 16 травня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради М.Д. Белей
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. В умовах системних змін і модернізації нашого суспільства особливої актуальності набувають проблеми реформування освітнього простору й залучення інноваційних психолого-педагогічних технологій для опти-мі-за-ції навчання і виховання учнів. Сучасні психолого-педагогічні системи світу спря-мо-вують свої зусилля на створення умов для розвитку індивідуального потенціалу на всіх етапах навчання завдяки індивідуалізації учбового процесу, в умовах якого фор-мується рівноправне партнерство, спільна діяльність учнів і вчителя.
Вітчизняна психологія і педагогіка стоять на позиціях, що навчання і розвиток повинні максимально спиратися на індивідуальність, а індивідуалізація навчально-вихов-ного процесу створює благотворні можливості для розвитку пізнавальних сил, активності, нахилів і здібностей кожного учня (Ю.З.Гільбух, Г.С.Костюк, Н.А.Побірченко, Ю.О.Приходько, В.В.Рєпкін, О.В.Скрипченко, П.Р.Чамата та ін.). Тому, реалізація індивідуальних можливостей учнів, знаходження і оптимізація інди-відуальних шляхів інтелектуального й особистісного розвитку дитини – одна з основ-них умов підвищення ефективності навчально-виховного процесу в школі (В.В.Давидов, Ю.К.Бабанський, Н.О.Менчинська, Л.С.Славіна, Д.Б.Ельконін, С.Г.Якобсон та ін.).
Про індивідуалізацію як принцип учбового-виховного процесу в сучасній педагогічній та віковій психології йдеться в багатьох теоретичних дослідженнях (М.І.Алексєєва, Л.І.Божович, А.К.Маркова, М.Й.Боришевський, О.К.Дусавицький та ін.). Так, у генетичній психології відзначається великий соціальний і психологічний потенціал учителя, який, працюючи в особистісно-орієнтованій системі розви-валь-ного навчання, застосовує сучасні психологічні методи і засоби (О.К.Дусавицький, С.Д.Максименко, О.В.Скрипченко). Процеси акселерації, необхідність переходу до навчання в школі з шестилітнього віку, примусили науковців визначити структуру і зміст такої індивідуальної характеристики дитини, як психологічна готовність до навчання в школі. Наукові розробки вітчизняних психологів В.В.Давидова, Л.А.Венге-ра, О.В.Запорожця, Г.С.Костюка, М.І.Лісіної, С.Д.Максименка, А.К.Мар-ко-вої, Н.О.Менчинської, М.Н.Подьякова, О.В.Скрипченка, Д.Б.Ельконіна та ін. утво-рили психологічну теорію розвитку та навчання дитини в дошкільному та молод-шому шкільному віці та обґрунтували необхідність виділення етапу підготовки дити-ни до шкільного навчання.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ ШЕСТИЛІТОК

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок