Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ /ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ/.

ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ /ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ/. / сторінка 4

Назва:
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ /ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ/.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,75 KB
Завантажень:
239
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Вони можуть бути використані також в практиці юристів, адвокатів, що здійснюють такий захист в Україні, органами державної влади України (Верховною Радою України, Міністерством закордонних справ, Міністерством праці і соціальної політики, Міністерством юстиції України тощо) в процесі формування державної позиції щодо захисту соціальних і економічних прав людини, в тому числі при проведенні роботи над вивченням можливостей і подальшою ратифікацією Хартії, в нормотворчій роботі над вдосконаленням законодавчої бази з питань забезпечення соціальних і економічних прав людини в Україні.
Апробація результатів дисертації. Положення дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та доповідалися на наступних наукових конференціях: Науково-теоретичній конференції аспірантів і студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна, Київ, 18 жовтня 2001р.,); Другому міжнародному конгресі “Розвиток інформаційного суспільства в Україні” (Україна, Київ, 4-6 грудня 2001р.); Міжнародній конференції “Ґендерний компонент в структурі технічної освіти та природничих наук” (Україна, Київ, 4-7 липня 2002р.). Основні положення і висновки дисертації викладені автором у п’яти наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях.
Структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, ІV розділів, висновків, списку використаних джерел та 2 додатків. Загальний обсяг роботи становить 220 сторінок, включаючи список використаних джерел, який складається з 203 джерел і займає 38 сторінок та додатки, розміщені на 13 сторінках.
ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, визначаються мета та завдання дисертації, об’єкт, предмет, методи дослідження, зазначається зв'язок теми дослідження з програмами, планами науково-дослідних робіт, розкривається наукова новизна отриманих результатів, вказується їх теоретичне і практичне значення, викладаються дані про їх апробацію, публікації, структуру і обсяг дисертаційної роботи.
Перший розділ – “Історія створення та нормативний зміст Європейської соціальної хартії 1961р.” - складається з трьох підрозділів, у яких розкривається поняття та особливості юридичної природи економічних і соціальних прав людини, аналізуються основні етапи становлення та розвитку інституту захисту вказаних прав в Європі, висвітлюється історія укладання, нормативний зміст, особливості структурної побудови ЄСХ 1961р.
В основу дисертаційного дослідження автором покладено праці провідних західних юристів - міжнародників, в тому числі Д.Гом’єн, Д.Харріса, Л.Зваака, Л.Сем’юел, Т.Кенні та інших, в яких розглянуто матеріальний зміст та інституційний механізм функціонування системи захисту соціальних та економічних прав людини, запровадженої ЄСХ, проаналізовано практику дотримання договірними сторонами прийнятих зобов’язань, надано оцінку тлумаченням, здійсненим Комітетом незалежних експертів в процесі моніторингу. У сфері захисту соціальних та економічних прав людини можна виділити також праці Л.Беттена, А.Бьйорка, Р.Бріллата, М.Джейгера, А.Джемчевскі, Т.Джесперса, М.Лукаса, Й.Кірстена. Серед дослідників з країн СНД вартими уваги є праці М.Ткача з питань історії створення і укладання Хартії, роботи І.Бліщенка, В.Карташкіна з загальних питань захисту прав людини.
Дисертант зазначає, що в сучасній вітчизняній юридичнiй лiтературi обрана проблематика є малодослідженою. Серед провідних українських фахівців, які торкалися окремих питань захисту прав людини – науковці Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (В.Буткевич, С.Ісакович, В.Забігайло, Л.Заблоцька, В.Мицик, О.Мережко), вчені Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України м.Харків, Львівського національного університету ім.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ /ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ/.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок