Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: НАУКОВІ ОСНОВИ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОКИПЛЯЧИХ ФРАКЦІЙ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ З ОДЕРЖАННЯМ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ

НАУКОВІ ОСНОВИ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОКИПЛЯЧИХ ФРАКЦІЙ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ З ОДЕРЖАННЯМ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ / сторінка 18

Назва:
НАУКОВІ ОСНОВИ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОКИПЛЯЧИХ ФРАКЦІЙ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ З ОДЕРЖАННЯМ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,33 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
с. 1556100 СССР / Е.Т. Ковалев, В.М. Ефименко, В.И. Шустиков и др. (СССР). - Заявл. 26.01.88.
29. Патент Украины, UА 23512 А. Л.С. Максимов, В.М. Ефименко, А.Н. Силка, Е.Т.Ковалев, В.И.Шустиков. Способ получения флуорантена, пирена и хризена из тяжелых пековых дистиллятов. Заявл. 26.06.97. Опубл. 31.08.98, Бюл. №4.
30. Шустиков В.И., Ковалев Е.Т. Новые технические решения в области добычи и переработки химических продуктов при коксовании // Тр. Междунар. симп. "Коксовое производство". – Харьков: Украина. – Июнь 1993, Докл. 10. – С 1-12.
31. Ковалев Е.Т. Экологические аспекты глубокой переработки каменноугольной смолы. Тр. н.-т. конф. "Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов". - 11-15 июня 2001. - Харьков, Т. 2. – С. 298-299.
Ковальов Е.Т. Наукові основи і технологія переробки висококиплячих фракцій кам'яновугільної смоли з одержанням поліциклічних вуглеводнів. - Монографія.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.07. - хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів. –Національний університет “Львівська політехніка”. Львів, 2002р.
У роботі вперше поставлена задача створення технології виділення з кам'яновугільної смоли (КВС) поліциклічних ароматичних сполук високого ступеня чистоти, що доводить безальтернативність коксохімічної сировинної бази.
Вивчено взаємодії фенолів і піридинових основ з ароматичними вуглеводнями. Експериментально розкрито механiзм мiжмолекулярної взаємодії між фенолами, піридиновими основами й ароматичними вуглеводнями в складній фізико-хімічній системі КВС.
Як критерій піролізованості КВС, який відбиває взаємозв'язок всього комплексу технологічних факторів, що визначають вихід, склад і властивості смоли високотемпературного коксування, запропоновано мольне відношення вмісту нафталіну до суми монометилнафталінів. Критерiєм міри складності молекул, якісної характеристики поліядерних ароматичних сполук КВС запропоновано використовувати ентропію інформації (інформаційну ємність).
Вивчено залежність виходу і складу дистиляту від температури і кратності випару КВС і виділених із неї фракцій, що разом з енергетичною оцінкою взаємодії компонентів КВС послужило основою для розробки процесу багатоколонного фракціонування. Така технологія розроблена і випробувана. Багатоколонне фракціонування з багатоступінчатим випарюванням сировини забезпечує подачу на кожну ступінь поділу менш структуровану сировину і перехід її в екстремальний стан.
В основу схеми комплексної переробки важких пекових дистилятів (піренової фракції при багатоколонному фракціонуванні) із виділенням флуорантена, пірена і хризена високої чистоти закладені два технологічних прийоми: атмосферно-вакуумна ректифікація на стадії одержання концентрованих цільових фракцій і перекристалізація із селективних розчинників на стадії вилучення чистих продуктів із відповідних фракцій. Виконано технічний проект установки по переробці 40 т/рік важких пекових дистилятів з одержанням флуорантену, пірену і хризену високого ступеня чистоти.
На дослідних установках діючих смолопереробних цехів випробувані основні технологічні рішення по переробці висококиплячих фракцій КВС і досягнуто результати, якi закладені в технологію.
Розроблено технологічне завдання на проектування багатоколонного фракціонування КВС потужністю до 400 тис. т смоли на рік.
Ключові слова: кам'яновугільна смола, висококиплячі фракції, фізико-хімічна система, фізико-хімічна механіка, критерії оцінки, ректифікація, перекристалізація, флуорантен, пірен, хризен.
E.T.Kovalev. Scientific fundamentals and technologies for processing high-boiling fractions of coal tar to produce polycyclic hydrocarbons. - Monograph.
Thesis for a scientific degree of Doctor of Engineering Science on speciality 05.17.07 - Chemical Technology of Fuel and Lubricants. – National University “Lvivska Polytechnica”, Lviv, 2002.
The work raises for the first time the problem of developing the technology for recovering polycyclic aromatic compounds of high purity from coal tar (CT), thus demonstrating that coal-based raw materials are indispensable.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Реферат на тему: НАУКОВІ ОСНОВИ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОКИПЛЯЧИХ ФРАКЦІЙ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ З ОДЕРЖАННЯМ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок