Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: НАУКОВІ ОСНОВИ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОКИПЛЯЧИХ ФРАКЦІЙ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ З ОДЕРЖАННЯМ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ

НАУКОВІ ОСНОВИ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОКИПЛЯЧИХ ФРАКЦІЙ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ З ОДЕРЖАННЯМ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ / сторінка 6

Назва:
НАУКОВІ ОСНОВИ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОКИПЛЯЧИХ ФРАКЦІЙ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ З ОДЕРЖАННЯМ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,33 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
. . A} . n B. Це відбувається тому, що кислотні властивості фенолу виражені набагато сильніше, ніж основні властивості ароматичних нейтральних вуглеводнів: рКа(фен) << рКв(осн), де рКв(осн) - показник константи основності вуглеводню: В + Н+ ® ВН+.
У Н-комплексах фенолів із піридиновими основами спостерігається зворотнє співвідношення: феноли більш слабкі кислоти, ніж піридинові основи: рКа(фен) >> рКв(п.о). Тому Н-комплекси фенолів з піридиновими основами відповідають формулі: {B . . .A} . nА.
Аналогічно "побудовані" і відповідні азеотропи: в азеотропах піридинові основи - феноли переважає фенол, а в азеотропах фенолів з нейтральними ароматичними вуглеводнями - вуглеводень. З ростом кислотно-основної сили системи вміст піридинових основ в азеотропах із фенолами зростає, а вміст ароматичного нейтрального вуглеводню в азеотропах з фенолами зменшується.
Таким чином, отримано ще одне експериментальне підтвердження механізму міжмолекулярної взаємодії між фенолами, піридиновими основами і ароматичними вуглеводнями в складній фізико-хімічній системі КВС.
3. НОВИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ПІРОЛІЗОВАНОСТІ
КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ
При поглибленні піролізу в процесі коксування вугілля у смолі, як відомо, знижується вміст фенолів і метилгомологів нафталіну і збільшується вміст самого нафталіну, а також дифениленоксиду, флуорену, фенантрену, антрацену, карбазолу, пірену. Збільшення ступеня піролізованности КВС підвищує її густину і в'язкість, при цьому зростає вихід пеку, а також вміст речовин, нерозчинних у толуолі (a-фракція) і хіноліні (a1-фракція). Кожний із цих показників або їх поєднання могли б виражати міру піролізованості КВС. Але, як показує виконаний статистичний аналіз великого масиву якісних показників КВС різних заводів, не завжди спостерігається взаємозв'язок зміни цих показників при підвищенні ступеня піролізованості. Підтвердженням є дані, наведені у табл. 2.
Таблиця 2
Показники якості КВС заводів України
Показники Коксохімічний завод
1 2 3 4
Густина при 20°С, кг/м3 1180 1200 1190 1210
В'язкість при 60°С, 10-4 м2/с 0,47 0,52 0,62 0,85
Вихід відгону до 360°С, % на безводну смолу 53,5 35,4 32,9 37,0
Вміст, % на безводну смолу:
б1-фракції 3,5 4,3 8,2 9,3
б-?ракції 9,8 10,1 12,3 14,1
фенолів 1,4 1,3 1,3 1,2
нафталіну 8,5 10,1 11,9 11,2
б- ? в-?етилнафталінів 2,8 2,3 2,1 2,2
аценафтену 1,6 1,8 2,1 2,0
діфеніленоксиду 0,9 1,1 1,2 1,1
флуорену 1,0 1,2 1,6 1,4
фенантрену+антрацену 4,7 5,2 6,6 5,5
б2-фракції 6,3 5,8 4,1 4,8
Якщо брати до уваги та аналізувати тільки густину, в'язкість і вміст в смолах б ?а ?1-фракції, то смола заводу 4 повинна бути віднесена до більш піролізованої, ніж смола заводу 3. Але, аналізуючи вихід відгону до 360 оС, а також сумарну концентрацію висококиплячих компонентів, смола заводу 3 повинна бути визнана більш піролізованою, ніж смола заводу 4. Приведені існуючі невідповідності тільки підкреслюють необхідність виявлення більш обгрунтованого критерію піролізованості КВС.
Найбільш коректним для оцінки ступеня піролізованості КВС варто використовувати дані аналізу частини смоли яку можно хроматографувати. Як критерій, що характеризує ступінь піролізованості смоли, ми пропонуємо використовувати відношення мольної частки нафталіну до мольної частки суми монометилнафталінів, визначений як коефіцієнт піролізованості смоли (Kпір):
Kпір = Mнафт/[М(a+b)метилнафт],
де: Mнафт – мольна частка нафталіну,
М(a+b)метилнафт - мольна частка монометилнафталінів.
Такий підхід пояснюється тим, що вміст з'єднань нафталінового ряду у смолі значно перевищує вміст усіх інших сполук. Температурний режим і тривалість процесу коксування (тобто параметри, що визначають ступінь піролізованості смоли) - найбільш істотні фактори, що впливають на вміст нафталіну і його гомологів у смолі. Реакція деалкілування монометилнафталінів термодинамічно не залежить від тиску і визначається тільки рівнем температури і тривалістю її впливу.
Запропонований нами новий критерій оцінки ступеня піролізованості КВС - коефіцієнт піролізованості Кпір- відображає по суті взаємозв'язок усього комплексу технологічних факторів, що визначають вихід, склад і властивості смоли високотемпературного коксування: чим вище температура коксування і отже зон вторинного піролізу і чим більше об'єм підсклепового простору (у результаті неповного завантаження пічних камер або застосування дуже усадочних шихт), тим глибше піроліз продуктів коксування і вище ступінь піролізованості смоли (більше Кпір), що визначає більш високий вміст у смолі нафталіну, поліядерних ароматичних сполук і пеку, а також знижений вміст алкилованої ароматики і фенолів, більш високу густину смоли і більший вміст речовин, нерозчинних у толуолі і хіноліні.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Реферат на тему: НАУКОВІ ОСНОВИ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОКИПЛЯЧИХ ФРАКЦІЙ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ З ОДЕРЖАННЯМ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок