Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНВАРІАНТНІ ГЕОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ПРОЕКЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

ІНВАРІАНТНІ ГЕОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ПРОЕКЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Назва:
ІНВАРІАНТНІ ГЕОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ПРОЕКЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,13 KB
Завантажень:
185
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 
КОРЧИНСЬКИЙ Володимир Михайлович
УДК 515.2
ІНВАРІАНТНІ ГЕОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ТА АНАЛІЗУ ПРОЕКЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Спеціальність 05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Київ 1999


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровському державному університеті Міністерства освіти України
Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки України,
академік АН Вищої школи та Академії будівництва України
МИХАЙЛЕНКО Всеволод Євдокимович, завідувач кафедри
нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки
Київського національного університету будівництва і архітектури
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор КУЦЕНКО Леонід Миколайович, заст. начальника кафедри пожежної техніки Харківського інституту пожежної безпеки МВС України;
доктор технічних наук, професор ГРИБОВ Сергій Миколайович, професор кафедри нарисної геометрії, інженерної і комп'ютерної графіки Національного технічного університету України (КПІ);
доктор фізико-математичних наук, професор ХОМЧЕНКО Анатолій Никифорович, завідувач кафедри прикладної математики та математичного моделювання Херсонського державного технічного університету
Провідна установа:
Таврійська державна агротехнічна академія Мінагропрому України
Захист відбудеться « 21 » жовтня 1999 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.06 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою:
252037 Київ-37, Повітрофлотський проспект, 31.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури.
Автореферат розісланий « 20 » жовтня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О.Плоский


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сутність наукової проблеми. Однiєю з основних форм подання інформації про матеріальні
об'єкти є зображення, отриманi безконтактними засобами. У великiй кількості застосувань завдання лише загальних фiзичних властивостей i геометричних характеристик об'єктiв виявляється достатнiм для встановлення однозначного зв'язку мiж геометричними формами об'єкту та його зображення. Така ситуацiя, зокрема, має мiсце у випадках, коли матерiальний об'єкт може вважатися плоским, а носієм зображення є хвильовий процес з довжиною хвилi, значно меншою за характернi розмiри об'єкту i елементiв системи формування вiдеоiнформацiї. В таких умовах зображення має проекцiйну природу, а аналiз геометричної форми об'єкту зводиться до iнтерпре-тацiї його зображення. Вiдновлення просторової форми об'єкту за його фiзичними полями, якi вiзуалiзуються вiдповiдним зображенням, належить до числа фундаментальних науково-технiчних проблем, одним з основних напрямків якої є ідентифікація зображень визначення належностi зображення, яке аналізується, до одного з класiв геометричних форм, кожний з яких подається зображенням (або низкою зображень) еталонного об'єкту. Спроба вирішення цiєї проблеми шляхом безпосереднього порiвняння вiдповiдних зображень обмежується тим, що зовнiшнiй вигляд проекцiйного зображення плоского об'єкту визначається не тiльки його геометричною формою, але й комплексом позиційних умов фіксації вiдеоiнформацiї. Наведенi факти дають пiдстави для означення сутi наукової проблеми, яка вирiшується в данiй дисертацiйнiй роботi: побудова геометричних моделей ідентифікації та морфологiчного аналiзу проекцiйних зображень, iнварi-антних до позицiйних умов їх фіксації, для цiлей автоматизованого оброблення та інтерпретації вiдеоiнформацiї.
Сучасний стан проблеми, яка вирiшується в дисертацiйнiй роботi, характеризується вiдсутнiстю загальних принципiв побудови як iнформацiйних моделей зображень
проекційної природи, так i процедур власне ідентифікації, адекватних процесам формоутворення таких зображень.
Теоретична значущiсть проблеми визначається низкою фундаментальних питань, суттєвих для подальшого розвитку методiв багатовимiрної прикладної геометрiї, розв'язання яких є необхiдною передумовою для вирiшення проблеми в цiлому:
- побудова iнформацiйних моделей зображень проекційної природи з урахуванням закономiрностей їх формоутворення;
- визначення геометричних об'єктiв у просторi iнформацiйних ознак (ІО) зображення, iнварiантних стосовно їх перетворень, якi визначаються змiнами позицiйних умов проецiювання;
- визначення метризацiї простору (ІО) геометричних форм зображень проекційної природи, яка забезпечує iнварiантнiсть їх розпiзнавання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: ІНВАРІАНТНІ ГЕОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ПРОЕКЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок