Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ (друга половина 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.)

Загрузка...

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ (друга половина 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.) / сторінка 10

Назва:
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ (друга половина 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,26 KB
Завантажень:
146
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
І.Шкляр)Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра: історико-теоретичний нарис (підготували Шкляр В.І. та ін.) – К., 1996-1998. Вип.1 – 3.. Хоча вищезазначені роботи не є за своєю суттю спеціально-історичними, все ж вони містять окремі сюжети, які розглядають з історичної перспективи деякі з вузлових проблем недавнього минулого українських ЗМІ. Останніми роками побачили світ ряд монографій, автори яких у межах досліджуваного нами історичного періоду розглядають ті чи інші аспекти становлення і діяльності окремих груп видань. Серед таких робіт слід назвати монографії Ю.В.Колісник, С.І.Горєвалова та ін. Колісник Ю.В. Преса національних меншин України в умовах становлення демократії (1992-1997). – Львів, 1999; Горєвалов С.І. Військова журналістика України: історія та сучасність. – Львів, 1998. На особливу увагу заслуговує монографія В.М.Бебика та О.І.Сидоренко “Засоби масової інформації посткомуністичної України” Бебик В.М., Сидоренко О.І. Засоби масової інформації посткомуністичної України. – К., 1996.. Побачили світ деякі навчальні посібники, автори яких також висвітлюють окремі аспекти історії становлення системи новітніх ЗМІ досліджуваного періоду. Серед них – монографії Т.О.Приступенко, В.Владимирова, В.Карпенка Владимиров В. Історія української журналістики (1917-1997): Навчальний посібник. – Луганськ, 1998; Карпенко В. Національна ідея в українській періодиці. Курс лекцій для студентів Інституту журналістики. – К., 1999; Приступенко Т.О. Сучасні політичні і економічні умови діяльності журналістики України. – К., 1997 та ін. та ін. Останнім часом підготовлено ряд дисертаційних робіт, окремі сюжети яких тією чи іншою мірою стосуються наукової проблеми, що нас цікавить Гриценко О.М. Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект). Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. політ. наук. – К., 2003; Стяжкіна О.В. Зміни характеру та способів репрезентації жінок у засобах масової інформації України у 50–80-і роки; Культурна травма та створення нового жіночого образу в ЗМІ у 90-ї роки // Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття. Дис. на здоб. наук. ступ. докт. істор. наук. – Донецьк, 2003. – С.217–270; Щербакова О.А. Формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років. Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. – К., 1999 та ін.
.
Проаналізований автором значний потік наукової літератури засвідчує міждисциплінарний підхід до вивчення процесу становлення і функціонування національного простору України. Багатьма авторами також порушуються історичні аспекти формування системи друкованих ЗМІ. Поява робіт, в яких зроблено спробу узагальнити історичний досвід становлення та розвитку інформаційного простору України, зокрема в контексті тенденцій розвитку друкованих ЗМІ за останні п’ятнадцять років, засвідчує усвідомлення вченими вагомості вищезгаданої наукової проблеми. Проте комплексної, узагальнюючої наукової роботи, в якій би в систематизованому вигляді була представлена історія становлення та розвитку системи друкованих засобів масової інформації України другої половини 80-х – 90-х рр. ХХ ст., до цього часу не існує. Наявні історичні дослідження торкаються лише окремих аспектів порушеної дисертанткою наукової проблеми. Використані авторами цих праць джерела здебільшого є опублікованими, щодо архівних матеріалів, то вони значною мірою залишились незадіяними.
Джерельна база дисертації, аналізу якої присвячено другий підрозділ, репрезентована п’ятьма категоріями джерел: документами офіційного походження, бібліографічними, статистичними матеріалами, періодикою та джерелами електронного походження.
Офіційні документи, які стосуються друкованих ЗМІ, можна розділити на дві підгрупи: офіційні документи періоду існування СРСР та офіційні документи незалежної України. Найважливішу групу джерел складають опубліковані Закони України, Конституція України, Укази Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інші нормативні документи, які торкаються різних аспектів становлення та діяльності друкованих ЗМК, розвитку національного інформаційного простору України у досліджуваний період.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ (друга половина 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок