Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,13 KB
Завантажень:
388
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Марченко Олена Вікторівна
УДК 37.02
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
13.00.09. – теорія навчання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
КИЇВ 2007
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Необхідність розробки нових підходів до розвитку мислення зумовлена виникненням нових потреб і категорій життя, серед яких визначальними є інтеграція й глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, входження України у світовий економічний та інформаційний простір, у часовому вимірі якого вміння самостійно і активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до швидкозмінних умов життя, мислити відповідно до норм і вимог динамічної культурної реальності набуває важливого значення.
На вирішення проблеми інтелектуального розвитку молоді і суспільства в цілому спрямовані положення таких державних документів, як Закон України “Про освіту”, Державна національна програма “Освіта”(Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти, Концепція Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006?2010рр.
Формування культури мислення учнів старшокласників пов’язане із низкою суперечностей:
– між усталеним характером навчальних програм і планів та відкритістю, динамічністю інформаційного простору;
– між традиційною для індустріального суспільства схемою сприйняття учнями вже сформованих об’єктів пізнання (загальноприйняті ідеї, закономірності, правила, програми дій тощо) та природною потребою кожної дитини конструювати власне знання про реальні об’єкти, повсякчасно розвивати свої пізнавальні здібності у ході самостійної дослідницької діяльності;
– між зростанням рівня соціокультурних вимог до вітчизняної системи освіти і недостатнім забезпеченням шкільної практики ефективними методиками формування культури мислення.
Дослідження проблеми формування культури мислення старшокласників вимагає звернення до психологічного знання. Психологічний підхід до вивчення мислення передбачає дослідження механізмів, задіяних у процесі орієнтування суб’єкта під час розв’язання проблем різного рівня складності. У наукових працях П.П. Блонського, А.В. Брушлинського, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, В.О. Моляко, С.Л. Рубінштейна, О.К. Тихомирова втілено різноманітні концепції розвитку мислення і активізації розумової діяльності в цілому з позицій такого підходу.
Теоретичним підґрунтям вивчення сутності та механізмів процесу мислення можна вважати філософські дослідження Аристотеля, Ф.Бекона, Р.Декарта, М.К. Мамардашвілі, В.І. Шинкарука, Г.П. Щедровицького, П.Д. Юркевича та ін., в яких мислення розглядається як суспільно-історичний процес, як історичний розвиток пізнавальних можливостей людства.
На відміну від психології і філософії логіка спрямована на дослідження, перш за все, продуктів індивідуальної розумової діяльності. Відповідно у дослідженнях Д.В. Вількеєва, Г.Ю. Лаврешиної, М.І. Меєровича, М.Н. Поспєлова, А.А. Івіна, І.П. Калошиної, Б.Д. Пайсона, Л.М. Цибух увага зосереджена на вивченні операційної складової мислення і удосконаленні логічної культури школярів.
З метою виявлення взаємозв’язку мислення і мовлення, зміст, структуру та механізми реалізації мисленнєвої діяльності досліджували Дж. Дьюї, Б.Н. Головін, О.А. Потебня та ін.
До проблеми мислення, його сутності і способів розвитку неодноразово зверталися і педагоги, зокрема С.У. Гончаренко, В.В. Давидов, І.Я. Лернер, М.І. Махмутов, В.М. Монахов, В.Ф. Паламарчук, П.І. Підкасистий, М.Н. Поспєлов, О.Я. Савченко, В.О. Сухомлинський та ін.
Суттєвий інтерес для нашого дослідження становили праці, в яких питання активізації інтелектуально-творчої діяльності в юнацькому віці розглядаються у контексті гуманістичного розвитку особистості (В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, Н.М. Бібік, І.А. Зязюн, В.Г. Кузь, В.М. Мадзігон, Н.Г. Ничкало, В.Ф. Орлов, В.В. Рибалка, М.І. Романенко, С.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок