Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> картографУВАННЯ банківської системи і ринку фінансових послуг України: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДологіЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

картографУВАННЯ банківської системи і ринку фінансових послуг України: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДологіЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Назва:
картографУВАННЯ банківської системи і ринку фінансових послуг України: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДологіЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,80 KB
Завантажень:
58
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ
ВАКУЛЕНКО Олена Володимирівна
УДК 528.94
картографУВАННЯ банківської системи
і ринку фінансових послуг України:
ТЕОРЕТИКО- МЕТОДологіЧНІ ОСНОВИ,
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
Спеціальність 11.00.12 – географічна картографія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі картографії Інституту географії НАН України.
Науковий керівник: доктор географічних наук
Козаченко Тамара Іванівна
Інститут географії НАН України,
головний науковий співробітник
відділу картографії
Офіційні опоненти:
Доктор географічних наук, професор
Нудельман Володимир Ілліч,
Київський національний університет будівництва та архітектури,
професор кафедри міського будівництва.
Кандидат географічних наук
Дук Наталія Миколаївна,
Дніпропетровський національний університет,
доцент кафедри фізичної та економічної географії.
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
Міністерство освіти і науки, м. Київ
Захист відбудеться “ 11 ” січня 2007 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 при Інституті географії НАН України за адресою:
01034, Київ-34, вул. Володимирська, 44
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту географії НАН України (01034, Київ-34, вул. Володимирська, 44)
Автореферат розісланий 7 грудня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат географічних наук Т. Ю. Мельниченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Картографічне дослідження банківської системи (БС) і ринку фінансових послуг (РФП) України – нова справа у тематичному картографуванні, оскільки в країнах колишнього СРСР існувала однорівнева БС, і карти фінансово-кредитної системи не виділялись в окремі категорії. В умовах централізованої адміністративно-командної системи в Україні не було жодного елементу фінансового ринку та його інфраструктури у вигляді комерційних банків, бірж, страхових компаній та інших установ-фінансових посередників. Ринок цінних паперів (РЦП) був відсутній взагалі. Карт цієї тематики не було у жодному комплексному регіональному атласі республік і областей колишнього СРСР.
Відображення трансформаційних процесів у економіці країни та картографування сучасного стану нових секторів фінансового ринку – важливий напрям національних картографічних досліджень. РФП України як об’єкт картографічних досліджень потребує розробки цілісної теоретико-методологічної і методичної концепції створення карт. Картографування цього об’єкта як науковий і прикладний напрям має на меті відображення просторово-часових закономірностей розміщення, формування і розвитку, функціонально-компонентної, територіальної і організаційної структур та механізмів функціонування РФП і, насамперед, БС (її основної ланки) як цілісного організму.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Робота пов’язана з науковим напрямом держбюджетних робіт відділу картографії Інституту географії НАН України: “Національний атлас України. Структура та зміст” (1999-2001 рр., №0199 V000475) та “Національний атлас України. Розробка і укладання авторського оригіналу атласу” (2002–2006 рр., №101 V005060); Державною науково-технічною програмою розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 рр., затвердженої Постановою Кабміну України від 16 січня 2003 р., №37.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних та методичних основ картографування БС та РФП України та їх практична реалізація в системі карт. Для досягнення цієї мети було поставлено та вирішено такі завдання:–
дослідження БС та РФП України як об’єкта картографування, їх сутності, структури, функцій, просторової організації, механізмів функціонування на основі вивчення теоретичних праць з економіки, фінансів та аналізу зарубіжних і вітчизняних картографічних джерел;–
створення структурно-графічних моделей ієрархічних рангів системи, її компонентів (секторів фінансового ринку) та основних функціональних зв’язків; систематизація та класифікація джерел інформаційного забезпечення для потреб картографування;–
розробка загальних питань теорії (теоретичної концепції) картографування БС та РФП України як нового напряму в тематичній картографії; визначення поняття і встановлення класифікації карт цієї тематики; розробка концептуальної моделі картографічної системи пізнання РФП України;–
розробка вихідних методологічних та методичних принципів створення системи карт БС та РФП; вирішення методичних питань, що враховують специфіку картографування конкретного сектора фінансового ринку;–
визначення основних напрямів створення карт БС та РФП з використанням ГІС-технологій на базі системного підходу до об’єкта картографування, його структурних компонентів та зв’язків; обґрунтування тематики і змісту карт; системи показників картографування, що описують об’єкт як цілісну систему (а також методів їх перекласифікації для формування структури атрибутивних баз даних (БД), інтегрованих у спеціалізовану ГІС); вибір способів картографічного відображення та поєднання їх на одній чи групі карт;
– створення об’єктної моделі бази геоданих (просторових і атрибутивних), що є поєднанням набору даних просторових класів об’єктів і класів відношень; системи запитів, що реалізуються спеціалізованою ГІС; системи управління нею для електронно-графічного моделювання та аналізу;
– розробка технологічної схеми створення карт та її практична реалізація при створенні системи електронних і паперових карт, а також картографічних анімацій на основі спеціалізованої ГІС.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: картографУВАННЯ банківської системи і ринку фінансових послуг України: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДологіЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок