Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МІФ У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

МІФ У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

Назва:
МІФ У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,52 KB
Завантажень:
62
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
КУХАР ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 821.161.2Маланюк
МІФ У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА
Спеціальність 10.01.01 - українська література
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Кіровоград – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
КУЦЕНКО Леонід Васильович,
Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
кафедра української літератури, доцент;
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
МЕЙЗЕРСЬКА Тетяна Северинівна,
Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова,
кафедра української літератури, професор;
кандидат філологічних наук
ФЕНЬКО Наталія Миколаївна,
Кіровоградський інститут регіонального
управління економікою,
завідувач кафедри філологічних дисциплін.
Провідна установа: Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна, кафедра української літератури,
Міністерство освіти і науки України, м.Харків.
Захист відбудеться “ ” грудня 2002 р. о годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 23.053.01 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м.Кіровоград, вул. Шевченка, 1; зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (25006, м.Кіровоград, вул. Шевченка, 1)
Автореферат розісланий “ ” листопада 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Задорожна Н.О.
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертації. Художній світ Є.Маланюка вражає багатогранністю та розмаїтістю поетичних форм. Серед них особливу увагу привертають художні реалізації міфологічних мотивів. Митець, осмислюючи події та явища дійсності, часто зіставляє їх з аналогічними, представленими й описаними в міфології, втілюючи тим самим власні світоглядні уявлення, аксіологічні орієнтири, репрезентуючи специфіку світовідчуття. Подібні властивості творчої манери митця зумовлюються специфічною тенденцією художнього мислення, яку можна визначити як “міфологізування” і яка має пряму залежність від особливостей світогляду письменника. “Міфологізування” передбачає моделювання й передачу індивідуального бачення дійсності в її онтологічних, екзистенційних аспектах за допомогою явних чи латентних паралелей з міфології, використовуючи міф як мову-код або послуговуючись міфологемами, котрі узагальнено відтворюють систему життєвих ситуацій, зв’язків та відношень і репрезентовані певним міфологічним сюжетно-образним матеріалом або авторськими образами-символами. Таким чином, входження міфу в тканину поетичних творів Є.Маланюка можна простежити як на концептуальному рівні, так і на рівні поетики. Аналіз ідейно-смислового навантаження міфологічних мотивів, використаних поетом, а також ступеня, міри й характеру їх переосмислення, трансформації допомагає осмисленню авторської картини або моделі буття, розгорнутої в художньому світі, формує уявлення щодо принципів і прийомів зображення дійсності, які визначають творчу індивідуальність і неповторність поетичної манери.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася у рамках комплексної теми кафедри української літератури КДПУ імені Володимира Винниченка “Українська література в школі як націотворчий фактор” (номер державної реєстрації 0198V007566).
Мета роботи полягає в осягненні художнього світу Є.Маланюка як авторської картини світу, втіленої за допомогою міфологічних структур. Реалізація мети передбачає виконання таких завдань:
·
з’ясувати особливості підходів у вивченні взаємодії літературного твору й міфу;
·
конкретизувати поняття міфологізм і міфологізування у відповідності до предмету дослідження;
·
осмислити аспекти діалектики символу й міфу;
·
з’ясувати особливості світогляду та світовідчуття Є.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: МІФ У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок