Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАЄМОДІЯ КРОС-СПРЯЖЕНИХ ДІЄНАМІНІВ ЦИКЛІЧНИХ КЕТОНІВ З ЕЛЕКТРОФІЛЬНИМИ РЕАГЕНТАМИ

ВЗАЄМОДІЯ КРОС-СПРЯЖЕНИХ ДІЄНАМІНІВ ЦИКЛІЧНИХ КЕТОНІВ З ЕЛЕКТРОФІЛЬНИМИ РЕАГЕНТАМИ

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ КРОС-СПРЯЖЕНИХ ДІЄНАМІНІВ ЦИКЛІЧНИХ КЕТОНІВ З ЕЛЕКТРОФІЛЬНИМИ РЕАГЕНТАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,29 KB
Завантажень:
171
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
УДК 547.315.2’333’51+547.315.2’333’51’241+547.38’51’241
ЛИСЕНКО
Микола Вікторович
ВЗАЄМОДІЯ КРОС-СПРЯЖЕНИХ ДІЄНАМІНІВ ЦИКЛІЧНИХ КЕТОНІВ З ЕЛЕКТРОФІЛЬНИМИ РЕАГЕНТАМИ
02.00.08 – хімія елементоорганічних сполук
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук
КИЇВ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії фосфорорганічних сполук Інституту
органічної хімії Національної Академії Наук України.
Науковий керівник: доктор хімічних наук Толмачов
Андрій Олексійович, Інститут органічної хімії НАН
України, м.Київ, провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор Ягупольський
Юрій Львович, Інститут органічної хімії НАН
України, м.Київ, завідувач відділу фтороорганічних сполук
кандидат хімічних наук Сорочинський
Олександр Євгенович, Інститут біоорганічної хімії
та нафтохімії НАН України, м.Київ, старший науковий співробітник
Провідна установа: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра органічної хімії,
м.Харків
 
Захист дисертації відбудеться 12 жовтня 2000р. о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 при Інституті органічної хімії
НАН України за адресою: 02094, м.Київ, вул.Мурманська,5.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту
органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий 31 серпня 2000р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор хімічних наук, професор ___________ Фещенко Н.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сьогоднішній день хімія єнамінів є окремою глибоко досліджуваною галуззю органічної хімії. Ряд оглядів, опублікованих за останні двадцять років, присвячені синтезу і вивченню хімічних властивостей нового типу єнамінів - спряжених єнамінів. Останні поділяються на два типи : а) єнаміни, що містять тільки вуглецеві атоми в ланцюгу спряження, б) єнаміни, які включають в спряжену систему також атоми азоту або кисню. В свою чергу єнаміни типу (а) представлені двома групами сполук: з амінним фрагментом біля першого (лінійно спряжені дієнаміни) або другого вуглецевих атомів (крос-спряжені дієнаміни). Для лінійно спряжених дієнамінів детально вивчено реакції з дієнофілами, що проходять за схемою Дільса-Альдера з утворенням заміщених циклогексенів. З рядом інших електрофільних реагентів (солі діазонію, алкілгалогеніди, карбени, альдегіди, заміщені ацетилени) реакції проходять лише по одному з кратних зв'язків бутадієнової системи. На основі лінійно спряжених дієнамінів синтезовані конденсовані піразоли, заміщені циклогексени та циклооктатриєни. Хімія крос-спряжених дієнамінів мало досліджена, і в літературі описані лише їх методи синтезу. Тому вивчення властивостей цих сполук, безумовно, має теоретичне та синтетичне значення.
Метою роботи є дослідження властивостей крос-спряжених дієнамінів циклопентанону та циклогексанону в реакціях заміщення, приєднання та циклоутворення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках бюджетної теми відділу хімії фосфор-органічних сполук (№ держреєстрації 0194U006573).
Наукова новизна. Вперше вивчені реакції крос-спряжених дієнамінів циклічних кетонів з ацилюючими, фосфорилюючими, электроциклічними реагентами (ароматичними азидами та диметиловим ефіром ацетилендикарбонової кислоти) та сполуками, що містять електрофільні кратні С-С-зв'язки; показано, що перераховані реакції проходять по a-атому спряженої системи.
Вперше показано, що в залежності від типу реакцій крос-спряжених дієнамінів циклічних кетонів природа замісників біля d-атома бутадієнового ланцюга та величина ненасиченого циклу різним чином впливають на швидкість їх проходження. Так, у випадку реакцій заміщення цей вплив суттєвий, а у випадку реакцій приєднання та циклоприєднання ці фактори впливають не істотно.
Встановлено, що при фосфорилюванні крос-спряжених дієнамінів циклічних кетонів, які містять фенільний або фенільний та фенілкарбоксильний замісники біля d-атома бутадієнової системи, утворюються термічно стабільні a-галогенофосфіни.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ КРОС-СПРЯЖЕНИХ ДІЄНАМІНІВ ЦИКЛІЧНИХ КЕТОНІВ З ЕЛЕКТРОФІЛЬНИМИ РЕАГЕНТАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок