Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Вплив орієнтаційної релаксації молекул на термодинамічні та механічні властивості низькотемпературної фази фулериту C60

Вплив орієнтаційної релаксації молекул на термодинамічні та механічні властивості низькотемпературної фази фулериту C60

Назва:
Вплив орієнтаційної релаксації молекул на термодинамічні та механічні властивості низькотемпературної фази фулериту C60
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,81 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
ім. Б.І. ВЄРКІНА
Подольський Олексій Володимирович
УДК 538.951, 538.953
Вплив орієнтаційної релаксації молекул
на термодинамічні та механічні властивості
низькотемпературної фази фулериту C60
01.04.07 – фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Харків - 2001 р.
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Фізико-технічному інституті низьких температур
ім. Б.І. Вєркіна НАН України.
Науковий керівник: Нацик Василь Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу ФТІНТ НАН України.
Офіційні опоненти:
Пугачов Анатолій Тарасович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри кристалів і напівпровідників Національного технічного університету "Х П І".
Чишко Костянтин Олексійович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник ФТІНТ НАН України.
Провiдна установа: Харківский національний університет ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра фізики кристалів.
Захист відбудеться “ 24    квітня   2001 р. о    годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 64.175.03 по захисту докторських дисертацій при Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України за адресою: 61164, м. Харків, пр. Леніна, 47.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України (м. Харків, пр. Леніна, 47).
Автореферат розісланий “  ”   березня   2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
доктор фізико-математичних наук Сиркін Є.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Відкриття фулерену С60 (1985р.) та синтез кристалічного фулерену С60 – фулериту (1990 р.) поставили нові актуальні задачі перед фізикою молекулярних кристалів – вивчення структури і фізичних властивостей цієї нової твердотільної модифікації вуглецю. Фулерит С60 – перспективний конструкційний матеріал з різноманітними і цікавими фізико-механічними характеристиками. Дослідження фулериту С60, виконані протягом декількох останніх років показали, що структурні параметри, а також теплові, акустичні і механічні характеристики цього кристала в області низьких температур мають специфічні особливості, обумовлені тепловим збудженням обертальних ступенів свободи молекул. На якісному рівні такі особливості знайшли пояснення в рамках феноменологічних уявлень про структурно-орієнтаційний фазовий перехід поблизу температури 260 К і двох’ямні орієнтаційні стани молекул у низькотемпературній фазі, котрі одержали назву пентагонної (р) і гексагонної (h) конфігурацій.
Дана робота присвячена деталізації феноменологічних уявлень про двох’ямні орієнтаційні стани фулериту С60 і побудові на цій основі простої кінетичної теорії, що дозволяє з єдиних позицій описати особливості температурного поводження більшості фізичних властивостей його низькотемпературної фази, пов'язаних з орієнтаційними збудженнями молекул. Ця модель використана при аналізі орієнтаційного склування, теплоємності, теплового розширення, поширення звуку, рухливості дислокацій.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України згідно з планами робіт за темою: № .4.10.8.6 “Механізми непружної деформації і руйнування твердих тіл при низьких і наднизьких температурах”, номер державної реєстрації: 0196U002951.
Мета і задачі дослідження. Метою даного дослідження є обчислення й аналіз внеску в термодинамічні і механічні характеристики низькотемпературної фази фулериту С60, обумовленого орієнтаційною релаксацією молекул. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені такі задачі:
1.
Запропонована напівмікроскопічна деталізація моделі пентагонних і гексагонних станів молекул і одержане рівняння, що визначає кінетику орієнтаційної релаксації молекул при наявності в кристалі фулериту макроскопічних пружних деформацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Вплив орієнтаційної релаксації молекул на термодинамічні та механічні властивості низькотемпературної фази фулериту C60

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок