Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ОЦІНКА РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ПОВЕРХНЕВИМИ ТРІЩИНАМИ ПРИ ДІЇ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ І КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ

ОЦІНКА РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ПОВЕРХНЕВИМИ ТРІЩИНАМИ ПРИ ДІЇ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ І КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ / сторінка 4

Назва:
ОЦІНКА РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ПОВЕРХНЕВИМИ ТРІЩИНАМИ ПРИ ДІЇ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ І КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,48 KB
Завантажень:
441
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, які містять 54 рисунки, висновків, а також списку використаних джерел, що містить 134 джерела. Загальний обсяг роботи становить 127 сторінок тексту.
Основний зміст дисертації
У вступі обґрунтовано актуальність теми досліджень, визначено мету роботи, сформульовано наукову новизну й обґрунтовано достовірність отриманих у роботі наукових результатів та їх практичне застосування. Визначено особистий внесок здобувача у публікаціях та рівень апробації результатів дисертації.
У першому розділі подано огляд робіт, присвячених дослідженню корозійно-втомного руйнування металічних матеріалів. В першу чергу тут згадані основні розрахункові моделі механіки руйнування, які використовуються для опису таких процесів. Далі проводиться аналіз основних факторів, які визначають втомне руйнування конструкційних матеріалів і математичні моделі, які це описують. Серед робіт, які тут цитуються відзначені фундаментальні результати українських вчених: С.Є.Ковчика, А.О.Лебедєва, О.П. Осташа, В.В.Панасюка, М.М.Стадник, В.Т.Трощенка, М.Г. Чаусова, С.Я.Яреми, П.В.Яснія і інших. У випадку дії на металічне тіло змінних навантажень і корозійно агресивних середовищ аналітичні і експериментальні дослідження явищ руйнування таких тіл значно ускладнюються, що утруднює розробку інженерних методів для визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій, які працюють в таких екстремальних умовах. Серед робіт, які присвячені такій актуальній проблемі, в даний час домінуюче місце займають роботи українських вчених І.М.Дмитраха, Г.В.Карпенка, Г.М.Никифорчина, В.В.Панасюка, Л.М.Петрова, В.В.Покровського, В.І.Похмурського, О.М.Романіва і інших.
У другому розділі зроблена спроба аналітично визначити електрохімічні параметри корозійних процесів, які проходять у вершині корозійно-втомних тріщин, швидкість якої V представляють у вигляді
(1)
Тут l- біжуча довжина тріщини; N – кількість циклів навантаження; - параметр, який визначає механічну ситуацію в зоні передруйнування біля вершини тріщини і може бути рівний коефіцієнту інтенсивності напружень КІ (КІН), величині розкриття у вершині тріщини (РВТ) , або величині деформації в зоні передруйнування; СН – концентрація водню на поверхні вершини тріщини; m – грам-еквівалентна вага металу; F-число Фарадея; рН – водневий показник розчину електроліту біля поверхні вершини тріщини; Пі – електродний потенціал поверхні тріщини. При цьому вважається, що розчин електроліту кислий і на катоді ( поверхні тріщини покриті окисною плівкою) проходить відновлення водню, а на чистій поверхні вершини тріщини (аноді) – розчинення металу. Визначенню всіх цих електрохімічних параметрів, тобто іа , рН, Пі, СН біля вершини втомної тріщини і присвячений даний розділ.
Як випливає із експериментальних даних , електродний потенціал поверхні вершини Па можна наближено представити лінійною залежністю від . На основі цього, а також враховуючи зміну потенціалу катоду Пк для кислого середовища, різницю потенціалів для поверхні тріщини можна записати так
,
або , (2)
де fс – критичне значення при циклічному навантаженні; Кfс – критичне значення КІ ; А1, А0 – константи, які визначаються із результуючого експерименту.
Припускаючи, що зміна омічного опору електроліту R1(t) буде пропорційна зміні об’єму гідроксидів біля поверхні вершини тріщини, що в свою чергу пропорційне падінню анодного струму, а також враховуючи закон Ома і Фарадея, густину струму іа на аноді (поверхні вершини тріщини) можна представити такою формулою
(3)
де R0 – омічний опір електроліту на початку електролітичної реакції; , kІ – константи, які визначаються експериментально; іаmax – максимальне значення густини струму іа(t) при часі t=0 . Таким чином задача звелася до визначення первинного електричного поля іаmax в електроліті біля поверхні металу. Суть розв’язку такої задачі полягає в наступному.
При відсутності зосереджених джерел електричного поля і сталості опору електроліту R1 електричне поле в ньому визначається наступними співвідношеннями
, , (4)
Тут Е – напруженість електричного поля; - гальвані-потенціал; 2 – оператор Лапласа.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ОЦІНКА РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ПОВЕРХНЕВИМИ ТРІЩИНАМИ ПРИ ДІЇ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ І КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок