Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: ОЦІНКА РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ПОВЕРХНЕВИМИ ТРІЩИНАМИ ПРИ ДІЇ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ І КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ

ОЦІНКА РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ПОВЕРХНЕВИМИ ТРІЩИНАМИ ПРИ ДІЇ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ І КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ / сторінка 7

Назва:
ОЦІНКА РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ПОВЕРХНЕВИМИ ТРІЩИНАМИ ПРИ ДІЇ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ І КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,48 KB
Завантажень:
441
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Тоді рівняння (14) можна записати так
, (16)
де - швидкість росту площі тріщини, яку можна визначити із (16) наступним чином
. (17)
Рис.7. Діаграма циклічного розтягу матеріалу у зоні передруйнування. | Рис.8.. Залежності lgVlg (а) і lgVlgКІ (б) для сталі 12Х1МФ (R=0 (), та 0.5()) x=4.6lg(-1107).
Рівняння (17) можна представити ще так
. (18)
Тут - дисипація енергії пластичних деформацій у циклічній зоні передруйнування (на рис. 7 зона 2) за 1 цикл навантаження; - питома енергія руйнування, яка визначається площею під усією діаграмою циклічного розтягу; - питома енергія статичної складової пластичних деформацій (на рис. 7 зона 1).
Введемо позначення . (19)
Тоді рівняння (18) запишеться так
, (20)
Величина в даному випадку визначає кількість циклів навантаження, в результаті яких сумарна енергія пластичних деформацій в зоні передруйнування досягне значення енергії руйнування при циклічному навантаженні. Співвідношення (20) перевірялося результатами експериментальних досліджень, проведених М. Шата у Вроцлавському технологічному університеті. Окремо визначалися енергетичні складові , , , а також швидкість поширення втомної тріщини (h – товщина дослідного зразка) і графічно будувалася залежність V~-1. На рис. 8, а побудована залежність V~-1 для двох асиметрій циклу навантаження R=0; R=0,5; кружечки і трикутники – дані експерименту; пряма лінія – залежність (20). Тут також (рис 8, б) побудована залежність V~KI. На відміну від залежності V~KI експериментальні дані на рис. 8, а розміщені у вузькій смузі розкиду для різних значень асиметрії циклу, що свідчить у користь інваріантності залежності V~-1.
Для визначення періоду Ng докритичного росту втомних тріщин необхідно представити величини с, , через розв’язок відповідних пружно-пластичних задач. В результаті цього отримаємо
;
; (21)
.
Тут lc, ls– відповідно ширина циклічної і статичної пластичних зон; , - розкриття відповідно максимальне і мінімальне вздовж циклічної пластичної зони; fc – критичне значення ; fc – усереднені значення напружень в циклічній пластичній зоні; fc – критичне значення деформації в циклічній пластичній зоні. Враховуючи розв’язок пружно-пластичних задач при реверсивному пластичному деформуванні , приведений в роботах В.В. Панасюка і О.І. Дарчука, визначаємо величини , , lf, ls через KImax, KImin, Kth і підставляємо в (21). В свою чергу (21) підставляємо у (18) і отримуємо наступну формулу для визначення швидкості зміни площі втомної тріщини
(22)
при початковій умові N=0, S=S0 (23)
і кінцевій умові N=Ng, S=S*, KImax(S*)=Kfc. (24)
Тут S* - величина площі тріщини S критичної конфігурації; , - константи, які визначаються із результуючого експерименту і з’являються при встановленні залежностей
, . (25)
Якщо тріщина поширюється прямолінійно і KImax, KImin не залежать від t, то рівняння (22) для визначення V лінійної швидкості росту втомної тріщини буде наступним
. (26)
При цьому параметр , що визначається формулою (19), буде мати вигляд
. (27)
На рис. 9 побудовані по формулах (26) і (27) відповідно залежності V~-1 і V~KImax з використанням експериментальних даних M.S. Miller, J.P. Balladher для алюмінієвого сплаву 2219. Експериментальні дані в залежності V~-1 на відміну від V~KImax попадають у вузьку смугу розкиду для широкого спектру зміни R, що ще раз підтверджує інваріантність залежності V~-1.
Рис.9. Графічні залежності lgVlg (а) і lgVlgКІ (б) для алюмінієвого сплаву 2219 при різних значеннях асиметрії циклу навантаження: R=0.1; 0.3; 0.5 та 0.8 y=1,(3)lg(-1107). | Рис.10. Залежність VH ~K1 для сталі 12Х1МФ при випробуванні на повітрі (пунктирна лінія) та в корозійному середовищі (суцільна лінія), експериментальні дані позначені відповідно кружечками.
Для складних конфігурацій контуру тріщини L розв’язок кінетичного рівняння (22) при умовах (23), (24) пов’язаний із значними математичними труднощами. Для усунення цих трудностей і спрощення розв’язку задачі пропонується метод еквівалентних площ, який базується на наступних міркуваннях.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ОЦІНКА РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ПОВЕРХНЕВИМИ ТРІЩИНАМИ ПРИ ДІЇ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ І КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок