Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Творчість Станіслава Виспянського та українська література кінця XIX – початку XX століття: рецепція і типологія

Творчість Станіслава Виспянського та українська література кінця XIX – початку XX століття: рецепція і типологія

Назва:
Творчість Станіслава Виспянського та українська література кінця XIX – початку XX століття: рецепція і типологія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,10 KB
Завантажень:
74
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Медицька Мирослава Степанівна
УДК 82.091 (475)+ 82-1/9
Творчість Станіслава Виспянського та українська література кінця XIX – початку XX століття: рецепція і типологія
10.01.05 – порівняльне літературознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Тернопіль – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі світової літератури і французької філоло-гії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Матвіїшин Володимир Григорович – завідувач кафедри світової літератури і французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Радишевський Ростислав Петрович – завідувач кафедри полоністики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка
 
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Нахлік Євген Казимирович керівник Львівського відділення Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, кафедра теорії літератури і порівняльного літературознавства, м. Львів
Захист відбудеться 11 травня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.58.053.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Тернопільському національному педаго-гічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м.Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, тел.: 43-58-65
Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2).
Автореферат розісланий 07 квітня 2005 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М.Б. Лановик
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Літературно-художня спадщина Станіслава Виспянського (1869 – 1907) займає чільне місце в історії розвитку польського і загальноєвропейського письменства. Свого часу вона мала помітний вплив на появу і куль-тивування важливих ідейно-естетичних явищ у слов’янському, зокрема укра-їнському, культурно-духовному світі. Дослідження цього, як і відповід-них взаємовпливів, – першочергове завдання нашої літературо-знавчої науки. Тож, виходячи з основоположних методологічних і теоре-тичних засад вітчиз-няної компаративістики та її сучасних завдань, ар-гументовано актуалізуємо цілий ряд проблем рецепції й типології творчості неперебут-нього польського драматурга, театрального діяча і поета Станіслава Виспянського в укра-їнських національних коорди-натах кінця XIX – початку XX століття. Уні-каль-на художня особистість, яскравий представник культурно-історичної й літературно-мистецької до-би “Молода Польща”, що позначилася на формуванні українського символізму, зосібна галицької модерни “Молода Муза”, як і загалом багатьох образних, жанрово-стильо-вих і проблемно-тема-тичних спрямувань нашого національного літера-турного процесу зламу позаминулих сторіч, Станіс-лав Виспянський ще й досі належно не поціно-ваний і не вивчений сучас-ним українським літературознавством. Глибокого і ґрунтовного осмислен-ня нині потребує його синкретична драматургія і сценічні постановки, живопис і лірика. Хоча окремі дослідження твор-чості польського письменника і митця й здісню-валися на початку XX століття українськими науковцями, все ж згодом вони стали дещо спо-віль-неними, спорадичними чи й зумисне ретардованими через певні ідео-логічні перепони (Виспянський-модерніст аж ніяк не вписувався в кано-ни так званого методу соцреалізму). Водночас можна констатувати, що протягом остан-ніх десятиліть минулого століття дра-матичні й поетичні твори письменника більшою або меншою мірою привертали увагу істориків і теоретиків української літератури, компара-тивістів і мистецтвознавців. У поле зору нашого вітчиз-няного літера-туро-знавства все частіше стали потрапляти драма й лірика Станіслава Виспянсь-кого, хоча це були переважно моноаспектні праці, частина з яких позначена відтінком “ювілейності” поль-ського художника слова.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Творчість Станіслава Виспянського та українська література кінця XIX – початку XX століття: рецепція і типологія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок