Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТАТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

МЕТАТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Назва:
МЕТАТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,69 KB
Завантажень:
364
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. К.Д.УШИНСЬКОГО
Смаль Ірина Ігорівна
УДК: 167.258.4
МЕТАТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Одеса – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії та соціології Південноукраїнського
державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського, Міністерство
освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат філософських наук, доцент
Кавалеров Анатолій Анатолійович,
Південноукраїнський державний
педагогічний університет
ім. К.Д. Ушинського
доцент кафедри філософії та
соціології
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор
Івакін Олексій Аркадійович,
Одеська національна юридична
академія, завідувач кафедри філософії
кандидат філософських наук, доцент
Надибська Оксана Ярославівна
Одеський юридичний інститут
Національного університету
внутрішніх справ, викладач
кафедри соціально-економічних
дисциплін
Провідна установа - Центр гуманітарної освіти НАН України
Захист відбудеться 04 квітня 2007 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41 053 02 у Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д.Ушинського за адресою: 65021, м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського за адресою: 65021, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.
 
Автореферат розіслано “02 “ березня 2007 р.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.Г.Мисик
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний процес державотворення в Україні демонструє формування нового ладу соціокультурного буття, що ставить завдання перегляду низки нормативно-ціннісних структур та вироблення нової світоглядної парадигми, спрямованої на визнання самобутності існування людини як автономної особистості. Це вимагає теоретичного обґрунтування нових аксіологічних імперативів в усвідомленні духовно-культурного буття соціуму, зумовленого суспільною потребою забезпечення інтеграції української нації в світову цивілізацію в умовах інтенсивних суспільних трансформацій і глобалізаційних перетворень. Одночасно звільнення від аморфних смисложиттєвих цілепокладань актуалізує проблему свідомості, в якій відображаються потреби реформування соціокультурного простору, становлення нової організації суспільства.
В контексті нагальних задач соціокультурного розвитку суспільства та його громадсько-політичної консолідації постає не менш важлива проблема формування високорозвиненої самосвідомості особистості. Без її одухотвореної, внутрішньо визначеної і цілеспрямованої життєдіяльності неможливі будь-які суттєві соціальні, політичні, економічні, культурні та державні перетворення. Вирішення даного завдання взаємопов’язане з виокремленням проблеми “життєвого світу”, в якому утримуються сутнісні структури і змістовна цілісність досвіду. Їх аналіз конкретизує основу пізнання і переживання поліфонії духовних реалій. Дана ситуація розкривається як феноменологічна проблема смисложиттєвих цінностей, з якими людина ототожнює власну сутність, співмірну національній ідентичності.
Важливість поставленої проблеми обумовлена також змінами в теоретичних визначеннях і поглядах людей на систему усталених світоглядних орієнтирів, безпосередньо корегованих з ідеєю цілісної особистості. В силу цього актуалізується метатеоретичний аналіз феномену свідомості, який сприяє її найбільш концептуальному вирішенню.
Вивчення спеціальної літератури з даної проблематики показало, що проблема свідомості активно досліджується в психології, соціальній психології, філософії, соціології, але у соціальній філософії, тим більше, в аксіологічнлму аспекті їй приділялася недостатня увага. Соціальна значущість піднятої проблеми, її актуальність на сучасному етапі розбудови громадянського українського суспільства та недостатня дослідженість зумовили необхідність вирішення наукової задачі, яка виявляється в соціально-філософському осмисленні метатеоретичного підходу до проблем свідомості та визначення теми дисертаційного дослідження “Метатеорія свідомості: аксіологічний аспект”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МЕТАТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок