Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ НА КИЇВЩИНІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ НА КИЇВЩИНІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Назва:
ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ НА КИЇВЩИНІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,31 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ЗАВАЛЬНЮК Олена Олексіївна
УДК 001.89:(477.41) “18”/”19”
ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОСЛІДНИХ
УСТАНОВ НА КИЇВЩИНІ
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Спеціальність: 07.00.07 історія науки і техніки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Центрі історії аграрної науки
Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки
Української академії аграрних наук
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, професор
Вергунов Віктор Анатолійович
директор Центральної наукової
сільськогосподарської бібліотеки УААН
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Коновець Олександр Федорович,
Інститут журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, професор
кафедри теорії масової комунікації
кандидат історичних наук,
Пічкур Тетяна Валеріївна
Київський університет економіки і технологій транспорту,
старший викладач кафедри екології та безпеки
життєдіяльності на залізничному транспорті
Провідна установа: Східноукраїнський національний університет
ім. Володимира Даля МОН України,
кафедра новітньої історії України, м. Луганськ
Захист відбудеться „ 2 ” липня 2003 р. о 14 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.01
при Центрі українознавства Київського національного
університету імені Тараса Шевченка 01033,
м. Київ, вул. Володимирська 60, ауд. 108.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені
М. Максимовича Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська 58).
Автореферат розісланий „ 2 ” червня 2003 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук В.М. Піскун
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. У наш час, коли незалежна Україна переживає період реформаторського оновлення, як ніколи раніше, актуальним є вивчення історії аграрної науки. Виникла потреба у глибокому науковому дослідженні тих періодів історії України, коли панували форми власності і господарювання в сільському господарстві, до яких ми прагнемо сьогодні. Різні аспекти аграрної проблеми відкривали перед ученими необмежений простір для наукового пошуку, зокрема в аграрній сфері. Подальший її розвиток залежить від багатьох факторів, у тому числі від рівня розвитку сільськогосподарської науки в цілому та дослідної справи зокрема.Актуальність цього питання стає очевидною за нинішніх умов, коли відбувається реформування аграрного сектору країни. Історичний досвід дасть можливість запобігти повторенню помилок минулого, прогнозувати серйозні прорахунки у проведенні сучасних радикальних перетворень в аграрній сфері. З цією метою обов’язковим також є врахування особливостей регіональних проблем.
З огляду на суть, характер і значення для подальшого розвитку країни, актуальною темою є дослідження становлення та діяльності мережі сільськогосподарських дослідних установ в окремих регіонах України пореформеного періоду кінця XІX — початку XX століть.
У той же час Київщина, як один із аграрних центрів нашої країни, де формування мережі сільськогосподарських дослідних установ відбувалося не тільки інтенсивно, а й мало свою специфіку, досі ще не була предметом комплексних досліджень. Головним чином вивчалися дослідні установи та освітні заклади на території сучасної Російської Федерації. В Україні найбільшу увагу дослідників привертала Полтавська сільськогосподарська дослідна станція.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках програми “Наукові основи моніторингу інформаційного забезпечення аграрної науки в Україні в умовах реформування АПК”, яка розробляється Центром історії аграрної науки Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН (номер державної реєстрації 0198U004660), а також з темою НТП УААН “Започаткування, становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні” (№ державної реєстрації 01002U001526).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ НА КИЇВЩИНІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок