Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОФЕСІЙНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ФУНКЦІЇ

ПРОФЕСІЙНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ФУНКЦІЇ

Назва:
ПРОФЕСІЙНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ФУНКЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,71 KB
Завантажень:
357
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
МУХІН ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 340.1
ПРОФЕСІЙНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ:
ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ФУНКЦІЇ
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії держави та права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник
доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Петришин Олександр Віталійович, Академія правових наук України, віце-президент.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Колодій Анатолій Миколайович, Київський національний університет внутрішніх справ, начальник кафедри конституційного права;
кандидат юридичних наук, доцент Шевчук Станіслав Володимирович, Міжнародний Соломонів Університет, юридичний факультет, доцент кафедри публічного права.
Провідна установа
Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, відділ теорії держави і права.
Захист відбудеться "18" травня 2007 р. о "8.30" на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий "16" квітня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гончаренко В. Д.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Україна знаходиться на відповідальному етапі свого розвитку, коли тривають процеси становлення громадянського суспільства і правової держави. Глибокі демократичні перетворення, формування засад ринкової економіки, утвердження й забезпечення прав і свобод людини, які визнаються найвищою соціальною цінністю, неможливі без належного рівня правового розвитку країни, який визначається рівнем дієвості права. Право діє так і настільки, наскільки його здійснюють, у зв’язку з чим великого значення набуває ефективна діяльність правових інститутів, важливою передумовою якої виступає розвинена професійно-правова свідомість. Вона значною мірою визначає якість юридичної практики, забезпечує втілення в суспільному житті принципів конституційного ладу, виступає гарантією реалізації й захисту прав та свобод людини і громадянина, впливає на функціонування державних інституцій та органів місцевого самоврядування.
Деформована ж професійна правосвідомість, навпаки, суттєво ускладнює затвердження правових засад в усіх сферах суспільного життя. Зовнішнім проявом її деформацій є численні недоліки чинного правового регулювання, вади юридичної практики. Стосовно правотворчої практики йдеться передусім про надмірну політизацію професійної правосвідомості, низьку змістовну і юридико-технічну якість нормативних правових актів. Що ж до правореалізаційної практики, то йдеться перш за все про низьку якість юридичних послуг населенню, корумпованість правоохоронних органів, внаслідок чого зростає недовірливе і скептичне ставлення людей до права й державних інституцій, що його опосередковують.
З огляду на зазначені положення набуває актуальності дослідження природи, особливостей, поняття, ролі й місця в юридичній практиці такого специфічного правового явища, як професійна правова свідомість, що виступає важливим суб’єктивним підґрунтям права, правопорядку, правової держави.
Не зважаючи на підвищення останнім часом наукового інтересу до проблем професійної правосвідомості, її загальнотеоретичний аналіз у вітчизняній науці слід визнати недостатніми, оскільки не існує присвячених їй фундаментальних праць, які повно і послідовно розкривали б її поняття, особливості, функції, форми її впливу на правотворчість і правореалізаційну діяльність.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження безпосередньо пов'язано з тематикою науково-дослідних робіт кафедри теорії держави та права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і виконано в межах Державної цільової комплексної програми "Розвиток демократичних процесів у правовій державі" (номер державної реєстрації 0186.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПРОФЕСІЙНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ФУНКЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок