Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ МАРКЕТИНГУ

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ МАРКЕТИНГУ

Назва:
РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ МАРКЕТИНГУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,86 KB
Завантажень:
466
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “Львівська політехніка”
Штуль Валентин Петрович
УДК 339.13
РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ МАРКЕТИНГУ
Спеціальність: 08.06.01 - Економіка, організація та управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі маркетингу Львівської комерційної академії Укоопспілки.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор, Скибінський Станіслав Володимирович, Львівська комерційна академія, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри маркетингу
Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор, Решетнікова Ірина Леонідівна, Міжнародний інститут бізнесу м. Київ, професор кафедри маркетингу
кандидат економічних наук, доцент, Загородній Анатолій Григорович, НУ “Львівська політехніка”, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри обліку і аналізу
Провідна установа – Одеський державний економічний університет, кафедра маркетингу, Міністерство освіти і науки України, м.Одеса
Захист відбудеться "1" лютого 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.03 в Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів – 13, вул. С. Бандери, 12, IV корпус, ауд. 209а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” за адресою: 79013, Львів-13, вул. Професорська, 1.
Автореферат розісланий "30" грудня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Алєксєєв І.В. |


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вища освіта України перебуває на етапі суттєвих реформувань. Утворено і активізується ринок освітніх послуг, на якому 2004 р. функціонувало 764 державних і 202 приватних вищих навчальних закладів (ВНЗ) І–IV рівнів акредитації. Проте мають місце певні диспропорції. Якщо приріст набору студентів на 1 курс за період з 1996 р. по 2004 рр. становив 114%, контингенту студентів 107%, чисельності докторів наук – 92%, а професорів – 67%, то приріст загальної площі приміщень усіх ВНЗ за цей період склав лише 36,6 %.
Натомість сучасна вітчизняна і світова педагогіка вищої школи пов’язує подальшу інтенсифікацію навчального процесу з впровадженням нових технологій навчання, інформатизації, посиленням самостійної роботи студентів і їх практичної підготовки. Все це вимагає додаткових площ, зміни їх видової структури відповідно до означених тенденцій та положень Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст. для посилення фахової підготовки, забезпечення розвитку і самореалізації особистості студента. У зв’язку з цим актуальність пріоритетного розвитку матеріально-технічної бази (МТБ) вищих навчальних закладів, гармонізації якості освітньої послуги на засадах маркетингу зростає.
Проблеми запровадження концепції маркетингу розглянуті у працях Ансоффа І., Бермана Д.І., Балабанової Л.В., Бурдяка О.М., Войчака А.В., Герасимчука В.Г., Еванса Дж.Р., Крикавського Є.В., Кузьміна О.Є., Кардаша В.Г., Куденко Н.В., Мізюка Б.М., Котлера Ф., Чухрай А., Мазаракі А.А., Окландера М.А., Примак Т.О., Решетнікової І.Л., Старостіної А.О., Павленка А.Ф., Скибінського С.В. Розв’язанню проблем вищої освіти засобами маркетингу свої праці присвятили Загородній А.Г., Оболенська Т.Є., Каленюк І.С., Панкрухин А.П., Патора Р. У них ґрунтовно висвітлено сутність маркетингу освітніх послуг, конфігурацію чинників маркетингу. Проте поза увагою залишилися дослідження ролі матеріально-технічної бази в освітній послузі ВНЗ та її розвитку.
Необхідність розробки методичних підходів дослідження освітньої послуги і її маркетингу з урахуванням матеріально-технічної бази ВНЗ зумовили вибір теми, визначили мету та завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота за своїм тематичним спрямуванням відповідає науковим напрямам кафедри маркетингу Київського національного економічного університету ім.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ МАРКЕТИНГУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок