Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МІЖМОВНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОМОНІМІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОГРАФІЇ І ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем)

МІЖМОВНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОМОНІМІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОГРАФІЇ І ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем)

Назва:
МІЖМОВНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОМОНІМІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОГРАФІЇ І ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,12 KB
Завантажень:
384
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ШАБЛІЙ Олена Анатоліївна
УДК 81’374.26:34=112.2/=161.2
МІЖМОВНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОМОНІМІЯ ЯК
ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОГРАФІЇ І ПЕРЕКЛАДУ
(на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем)
Спеціальність 10.02.16 – перекладознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
КИЇВ-2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі германської філології
Київського націонльного університету
імені Тараса Шевченка
Наковий керівник – кандидат філологічних наук,доецнт
Сойко Іван Васильович, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, доцент кафедри германської філології.
Офіційний опонент – доктор філологічних наук, професор
Кияк Тарас Романович, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, професор кафедри теорії та практики
перекладу германських мов.
Кандидат філологічних наук, доцент Дзера Оксана Василівна,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
доцент кафедри перекладонавства і контрастивної лінгвістики
імені Григорія Кочура.
Провіна установа – Запорізький державний університет, кафедра
теорії і практики перекладу, м. Запоріжжя.
Зхист відбудеться 22 травня 2002 року о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вульвар Тараса Шевченка,14.
Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий 4 квітня 2002 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук, доцент І.В. Смущинська.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
З-поміж проблем перекладу німецьких правничих термінів українською мовою якнайшвидшого розв'язання потребують питання перекладу формально-паралельних термінів, що походять з третього джерела: латинізмів, грецизмів, греко-латинізмів та інших гібридних одиниць, частина яких була штучно створена на основі давньогрецького та давньолатинського етимологічного матеріалу. Труднощі перекладу термінів греко-латинського походження або з грецькими і/або латинськими складовими, які позначають правничі поняття іншомовної національної терміносистеми права, здебільшого спричинені дією міжмовної термінологічної інтерференції. Серед суміжних проблем, які постають у цьому зв'язку, головною є доцільність заповнення термінологічних прогалин української терміносистеми права за рахунок певних формально-паралельних терміноформ. Незважаючи на бурхливий розвиток перекладного термінознавства та термінографії, комплексний опис цього прошарку спеціальної лексики на рівні німецької та української мов ще не здійснювався.
Актуальність роботи зумовлена необхідністю дослідження інтра- та екстралінгвістичних розбіжностей між етимологічно спорідненими німецькими та українськими юридичними термінами, які завдяки показникам зовнішньої форми нагадують інтернаціоналізми-європеїзми. В результаті їхньої культурноспецифічної семантико-стильової еволюції у лоні конкретної національної мови-носія та національної терміносистеми права їхні семантичні структури збагатилися додатковими неінтернаціональними значеннями, а подекуди наповнилися іншим змістом. Специфічною особливістю подібних термінів є також їхні різні функціонально-стилістичні характеристики в порівнюваних спеціальних мовах. Це вказує на необхідність термінографічного опису та перекладознавчого аналізу таких інтерферентно-небезпечних одиниць.
Різні ступені семантичної та формальної віддаленості дозволяють відносити подібні утворення до таких явищ, як міжмовна полісемія, міжмовна омонімія, міжмовна паронімія тощо. У даній роботі для подібних одиниць було використано два робочих терміни: для перекладознавства - “псевдодрузі перекладача” за формальними ознаками; для перекладного термінознавства і термінографії - міжмовні термінологічні омоніми (омофони).
Об'єктом дослідження є німецькі та українські юридичні терміни, які походять із третього джерела, а саме - грецькі та латинські запозичення, а також штучно створені одиниці, що виникли в мовах-посередниках європейського культурного ареалу на основі грецького та латинського базового етимологічного матеріалу, що зафіксовані в найновіших та найповніших німецьких, українських та російських тлумачних та перекладних юридичних словниках.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МІЖМОВНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОМОНІМІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОГРАФІЇ І ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок