Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК АУДИТИВНИХ УМІНЬ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ НЕГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

РОЗВИТОК АУДИТИВНИХ УМІНЬ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ НЕГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Назва:
РОЗВИТОК АУДИТИВНИХ УМІНЬ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ НЕГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,04 KB
Завантажень:
484
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Старостенко Ольга Валеріївна
УДК 811.161.1:371.333
РОЗВИТОК АУДИТИВНИХ УМІНЬ
РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ
НЕГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Голобородько Євдокія Петрівна,
Херсонський державний університет, професор
кафедри слов’янських мов та методик їх викладання.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Іваненко Валентин Кузьмич,
Запорізький національний університет,
професор кафедри російської мови;
кандидат педагогічних наук, доцент
Ушакова Наталя Ігорівна,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян.
Захист відбудеться “14” лютого 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої
вченої ради К 67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м.Херсон, вул.40 років Жовтня, 27, ауд. №256 (зал засідань).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73000, м.Херсон, вул.40 років Жовтня, 27.
 
Автореферат розісланий “5” січня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В. Бухтій
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження визначається концептуальними положеннями та
державними вимогами щодо реформування мовної освіти в Україні,
спрямованими на необхідність розвитку особистості, яка характеризується
свідомим ставленням до мови, активністю на всіх етапах оволодіння мовою як
засобом спілкування, пізнання і впливу, високим рівнем мовленнєвих умінь і
навичок, серед яких значне місце посідають аудитивні вміння і навички. Ці
положення знайшли відображення в Національній доктрині розвитку освіти і
науки в Україні, Концепції практичної спрямованості викладання російської мови як іноземної (РМІ).
Основною метою навчання російської мови як однієї із світових мов
іноземних студентів ВНЗ нефілологічного профілю України є комунікативна, яка досягається шляхом формування в студентів необхідних мовних і мовленнєвих умінь в усіх видах
мовленнєвої діяльності (МД) (аудіювання, читання, говоріння та письмо) і забезпечує їм
спілкування в мовному середовищі (навчальне, повсякденне, культурне) та оволодіння
спеціальністю.
Дослідження мовленнєвого розвитку особистості спирається на здобутки лінгвістики, психології, психолінгвістики, лінгводидактики, педагогіки (О.М.Біляєв, Л.С.Виготський, М.М.Вятютнєв, П.Я.Гальперін, Є.П.Голобородько, М.І.Жинкін, І.О.Зимня, В.К.Іваненко, Г.В.Колшанський, В.Г.Костомаров, О.Ю.Купалова, Т.О.Ладиженська, О.О.Лаптєва, О.О.Леонтьєв, О.Д.Митрофанова, Г.О.Михайловська, М.І.Пентилюк, Н.І.Ушакова та ін.).
У методиці викладання РМІ на сучасному етапі характерним є інтерес до навчання
аудіювання. Це обумовлюється чільним місцем, яке займає сприймання та розуміння в МД
людини. Дослідження процесів комунікації свідчать про те, що 70% активного часу людина проводить у спілкуванні. Серед чотирьох видів МД цей час розподілено таким чином:
аудіювання – 42%, говоріння – 32%, читання – 15%, письмо – 11%. Окрім своєї основної,
власне комунікативної ролі, аудіювання виконує низку допоміжних функцій. Воно стимулює навчальну та МД студентів, забезпечує керування процесом навчання, використовується для
ознайомлення студентів з новим матеріалом, є засобом формування вмінь
та навичок в інших видах МД, підвищує ефективність зворотного зв’язку та
самоконтролю.
Широке коло питань, пов’язаних зі специфікою аудіювання, розкривається в
дослідженнях спеціалістів різних галузей науки.
Лінгвістичні особливості цього виду МД знаходимо в роботах М.Г.Гоцкіна, Н.В.Єлухіної, С.П.Злотницької, Г.В.Колоснициної, Дж.Міллера, В.Ф.Сатінової та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗВИТОК АУДИТИВНИХ УМІНЬ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ НЕГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок