Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ РЕЙТИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ РЕЙТИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Назва:
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ РЕЙТИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,34 KB
Завантажень:
126
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
БАЛАКАЙ ОКСАНА БОРИСІВНА
УДК 658. 17:504.062 Б 20
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ РЕЙТИНГ У СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Садєков Алімжан Абдуллович,
Донецький національний університет економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри економіки підприємства.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Александров Іван Олександрович,
Донецький національний університет, завідувач кафедри менеджменту;
кандидат економічних наук, доцент
Родіонов Олександр Володимирович,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ), доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Захист відбудеться "25" вересня 2007 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченка, 30.
Автореферат розісланий "2" серпня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Виноградова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Зміна соціально-економічної системи й становлення в Україні нових економічних відносин призвели до загострення екологічних проблем. Середньорічний темп змін обсягів шкідливих викидів в атмосферу в 2000-2006 р. склав 94,8 %, при чому сума боргу по виплатах екологічних зборів за забруднення навколишнього середовища, що накопичено за 1996-2005 р., становить 1381,71 млн. грн., тоді як частка витрат на заходи з охорони навколишнього середовища й раціонального використання природних ресурсів у загальному обсязі інвестування в основний капітал зросла з 1,4% в 2000 р. до 1,94% в 2005 р. Скорочення обсягів екологічного забруднення зумовлено вповільненням темпів економічного розвитку держави, а не ефективністю екологічної політики й використанням економічного та інституціонального інструментарію.
Дослідження, що проведені в роботах С. Аптекаря, В.  Геєця, Л. Гринів, Б. Данилишина, М. Долішнього, Л. Мельника, Г. Черниченка, М. Чумаченка, О. Шубіна та ін., спрямовані на розробку понятійного апарату, механізму функціонування й регіональних особливостей у галузі забезпечення екологічної політики. Результати досліджень у сфері кількісного економіко-екологічного аналізу містяться в роботах І.  Александрова, О. Балацького, К. Гофмана, В. Леонтьєва, Г. Моткіна, О. Рюміної та ін. Інструментарій регулювання та екологічного управління економічними системами досліджено і удосконалено О. Амошею, Н. Андреєвою, Б. Буркинським, О. Веклич, О. Родіоновим, А. Садєковим, І. Синякевичем, С. Харічковим. Проте слід зазначити, що проведені дослідження не повною мірою вирішують питання, пов'язані з кількісною оцінкою економіко-екологічної діяльності підприємств, також не знайшли відображення в методичній літературі і питання оцінки ефективності системи економіко-екологічного управління. Актуальність й особливе значення розробки науково-методичних підходів до оцінки економіко-екологічної діяльності підприємств на підставі рейтингу визначили вибір теми, її мету і завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у відповідності до планів науково-дослідної роботи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, а саме: госпдоговірної теми “Розробка методики рейтингової економіко-екологічної оцінки діяльності підприємств хлібопекарської промисловості” (№ державної реєстрації 0106U009081), в якій розроблено та апробовано методику побудови економіко-екологічного рейтингу підприємств на основі використання методів кластерного аналізу та адаптованої дискримінантної моделі; госпдоговірної теми “Розробка основ застосування екологічних аспектів у менеджменті в ОАО “Концерн Стирол” (№ державної реєстрації 0103U007782), в якій автором обґрунтовано концептуальну схему системи економіко-екологічного управління підприємством на базі принципів сталого розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ РЕЙТИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок