Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕФЕКТИВНІСТЬ ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ у КОРЕКЦІЇ ЕНДОБРОНХІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ у КОРЕКЦІЇ ЕНДОБРОНХІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ

Назва:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ у КОРЕКЦІЇ ЕНДОБРОНХІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,05 KB
Завантажень:
287
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ім. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО
ПУТИНЦЕВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 616.24:612.2:615.27
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ у КОРЕКЦІЇ ЕНДОБРОНХІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ
14.01.27 - пульмонологія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національно-му медичному університеті ім. О.О. Богомольця і Луганському державному медичному університеті МОЗ України
Науковий керівник доктор медичних наук, професор Свін-ціцький Анатолій Станіславович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, заві-дувач кафедри шпитальної те-рапії №2
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, старший науковий співробітник
Ячник Анатолій Іванович, Інститут фтизіатрії і пуль-моно-ло-гії ім. Ф.Г. Яновсь-кого АМН України, провідний науковий співробітник клі-ні-ко-функціо-наль-ного відділення
доктор медичних наук, професор Лисенко Григорій Іванович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, завідувач кафедри сімейнойної медицини
Провідна установа Дніпропетровська державна медична академія МОЗ
України, кафедра факультетської терапії та ендокрино-
логії, м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться "17" квітня 2006 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Інституті фтизіатрії і пуль-моно-ло-гії ім. Ф.Г. Яновсь-кого АМН України (03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 10).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фтизіатрії і пуль-моно-ло-гії ім. Ф.Г. Яновсь-кого АМН України (м. Київ, вул. Амосова, 10).
Автореферат розісланий "16" березня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Бегоулева Ж.Б.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Велика розповсюдженість і частота ускла-днень захворювань бронхолегеневої системи, зростан-ня інвалідизації та смертності населення свідчать про актуаль-ність проблеми в соціально-медичному й економічному ас-пек-тах. В Росії у 2000 р. вищезазначені показники складали 5,3-17,1 % і займали пер-ше місце серед захворюваності з тимчасовою втратою працездат-ності (А.Г. Чучалин, 2004), а втрата від смертності хворих дорівнювала в 2002 р. 17 ум.од. на 1 мешканця (Ю.В. Ерофеев і співавт., 2002). Найбільша питома вага серед них належала хро-нічному обструктивному захво-рюванню легенів (ХОЗЛ). В Україні за 1991-2001 рр. хво-ро-б-ливість на ХОЗЛ зросла в 1,2 рази (Л. Пиріг, 2004; Ю.І. Фещенко, 2004). В Луганській області в районах з високим рівнем промислового забруднення захво--рюваність на ХОЗЛ у 2000 р. дорівнювала 2002,8-2043,5, а в сільського-спода-рських - 1191,5-1571,2 випадків на 10000 населення (А.В. Батарчуков і співавт., 2004).
В різних країнах і в Україні (Міжгалузева Програма "Здоро-в’я нації" на 2002-2011 роки) створені Феде-ральні Програми зни-ження захворю-ва-ності населення, в тому числі – на ХОЗЛ. Однак, їх реалізація не призвела до поліпшення приве-де-них показників. В Інституті фтизіатрії і пульмоно-ло-гії ім. Ф.Г. Янов-ського АМН України розроблений і має доз-віл Фармакологічного комітету МОЗ України для клінічного застосування препарат теком (епадол), який містить понад 45 % суміші ейко-зо-пе-нтаєнової і докоза-гекса-є-нової ?-3 по-ліненасичених жирних кислот (ПНЖК) (Ю.І. Фещенко, В.К. Гаврисюк, 1996). Від-зна-чалася їх зда-тність інгібувати утворення антитіл, ци-то-кі-нів, пролі-фе-ра-цію лейкоцитів, адгезію клі-тин (T. Nagakura et al., 2000), здій-снювати гіполіпі-де-мічну, гіпо-ко-а--гуля-ційну, антиагрегантну, гіпотензивну та анти-ари-тмі-чну дії (А.І. Ячник, 2000; В.К. Гаврисюк і співавт., 2003). Вплив ?-3 ПНЖК на ендобронхіальни механізми неспецифічної реактив-ності вивчено недостатньо. Є підстави очікувати під-ви-щення ефе-кти-в-ності лікування таких хворих шляхом включення в комп-ле-ксну терапію ?-3 ПНЖК - ко-н-ку-рен-тів арахідонової кислоти і її ме-та-бо-лі-тів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕФЕКТИВНІСТЬ ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ у КОРЕКЦІЇ ЕНДОБРОНХІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок