Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМПЛЕКСНЕ РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

КОМПЛЕКСНЕ РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Назва:
КОМПЛЕКСНЕ РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,00 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Гармидаров Петро Петрович
УДК 336.713(477)
КОМПЛЕКСНЕ РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
 
Львів – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі банківської справи Львівського банківського інституту Національного банку України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Єлейко Василь Іванович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри
економетрії та статистики.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Мороз Анатолій Миколайович,
Київський національний економічний університет,
завідувач кафедри банківської справи;
кандидат економічних наук, доцент
Хома Ірина Борисівна,
Національний університет “Львівська політехніка”,
доцент кафедри фінансів.
Провідна установа: Інститут економіки та прогнозування НАН України, відділ досліджень розвитку та регулювання фінансових ринків (м. Київ).
Захист відбудеться 24 березня 2006 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради К35.154.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий 22 лютого 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Сторонянська І.З.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Створення сприятливих умов для розвитку виробництва та забезпечення неперервності відтворювального процесу є одним із актуальних питань економічної політики держави в умовах трансформації, яка відбувається в суспільстві та економіці України. Одним із важливих напрямів реалізації цього завдання є забезпечення ефективності фінансово-кредитної діяльності банків, серед яких вагоме місце займає процес створення механізму рейтингової оцінки діяльності банку.
Зміни, що відбуваються останнім часом в економіці нашої країни, кардинально впливають на напрями та темпи розвитку банківської системи. Останні роки відзначилися тим, що банківський сектор набув ознак динамічної, високотехнологічної та конкурентної галузі. Однак банківська діяльність залишається ризиковою, тому особливої актуальності набувають дослідження з комплексного рейтингового оцінювання банків. Конструктивна роль таких досліджень полягає в їх спрямованості на розроблення цілісного комплексного підходу до оптимізації фінансового управління банками в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів досягнення динамічного стану фінансової стійкості та виходу на траєкторію стабільного зростання.
Дослідження щодо визначення рейтингової оцінки банку привертають увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків. Питанням ефективності як загального економічного поняття та оцінки ефективності банківської діяльності, зокрема, присвячено праці провідних учених у галузі економіко-математичних методів, банківської справи, аналізу банківської діяльності. Авторами цих досліджень є: І. В. Алексєєв, П. Ю. Бєлєнький,
Л. Г. Батракова, М. Валравен, В. В. Вітлинський, О. Д. Вовчак, І. Гумен,
В. І. Єлейко, В. В. Іванов, А. Камінський, Г. Т. Карчева, М. А. Козоріз,
В. Н. Кочетков, О. І. Лаврушин, А. Мазаракі, A. M. Мороз, А. Незнамова,
В. Новикова, В. В. Новожилов, Г. С. Панова, В. В. Пятенко, П. Роуз, Т. Сааті, М. І. Савлук, Дж. Сінкі, Т. С. Смовженко, С. Г. Струмілін, В. Н. Тарасевич,
В. М. Усоскін, І. Фішер, І. Б. Хома, Н. Шульга.
Наукові напрацювання стосовно національної рейтингової системи хоча і досить значні, проте проблеми визначення рейтингової оцінки банку з ураху-ванням вітчизняної специфіки банківської діяльності, створення комплексного, інтегрального показника роботи банків залишаються недостатньо розроб-леними як у теоретичному, так і в методично-практичному аспектах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: КОМПЛЕКСНЕ РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок